13 Eki 2010 @ 0:04 

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Turhan Tuncer, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, Ziraat Mühendisleri Odasının açtığı dava üzerine, Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte, tekniker ve teknisyenlere reçete yazma yetkisi veren maddenin yürütmesini durdurduğunu belirtti.

Reçeteli tarım ilacı satışına yönelik mevzuatın, sektör paydaşlarının da katılımıyla yeniden gözden geçirilmesi zorunluluk haline geldiğini vurgulayarak, “Tüzüğe uygun, özlük haklarımızı koruyucu, halk sağlığını temel amaç edinen bir anlayışla yeni düzenlemeler hazırlanması konusunda ilkeli işbirliğine açık olduğumuzu ifade ediyoruz” dedi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Turhan Tuncer‘in yaptığı yazılı açıklamada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, Ziraat Mühendisleri Odasının açtığı dava üzerine, Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte, tekniker ve teknisyenlere reçete yazma yetkisi veren maddenin yürütmesini durdurduğunu belirtti. Bakanlığın plansız, aceleci, demokratik katılımcılığı dışlayan, meslek hukukunu görmezden gelen, gerekli altyapıyı oluşturmadan ve ilgili meslek odasının – sektörün katkısını ve işbirliğini aramayan yaklaşımları, reçeteli tarım ilacı satışı sistemini bir kaos ortamına sürüklemiş bulunduğunu ileri süren Tuncer, “ODA’mızın her türlü ilkeli işbirliği ve beraber çalışma arayışlarını hiçe sayarak oldubitti anlayışı ile ilgili alanını içinden çıkılamaz ortamlara sürükleyen Bakanlığın uygulamaları yargıdan dönmeye devam etmektedir. Bilindiği üzere Oda’mız, birçok yönüyle tekniğe ve hukuka aykırı Yönetmeliğin çok sayıda maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle yargıya başvurmuştur” ifadelerini kullandı.

Reçete yazma yetkisini ucu açık ve keyfi bir biçimde iptal edemeyeceğini ara kararla belirlenmişti

Bunun üzerine, ilk olarak Danıştay Sekizinci ve Onuncu Daireleri Müşterek Kurulu’nun, 25 Ocak 2010 tarihinde Yönetmeliğin “Reçete yazma yetkisinin iptali” başlıklı 17′inci maddesinin yürütmesini durdurduğunu anımsatan Tuncer, ilgili Dairelerin, böylelikle, Bakanlığın, reçete yazma yetkisini ucu açık ve keyfi bir biçimde iptal edemeyeceğini ara kararla belirlediğini kaydetti. Tuncer şu ifadeleri kullandı:

“Ancak ODA’mızın iptal ve YD talebi bu konu ile sınırlı değildir. Bilindiği üzere, ilkokul mezunlarının, okuryazarların ilaç satmasına göz yuman Bakanlık, Reçeteli Satış Yönetmeliği ile kamuda çalışan tekniker – teknisyenlerin reçete yazmasına olanak sağlamış; konuyla ilgili eğitim almış ziraat mühendislerine sınav zorunluluğu getirmiş, yasa gereği olan Oda üyeliğini aramayarak alışılagelmiş tutumunu devam ettirme çabası içinde olmuştur. Hem halk sağlığı hem de meslek hak ve yetkilerimize açıkça aykırı olan bu durumla ilgili olarak, Oda’mız, yürütmenin durdurulması istemini, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde tekrarlamıştır. Söz konusu karara yapılan itirazımızı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ilk YD kararını onarken, ziraat teknikeri ve teknisyenlerine reçete yazma yetkisi veren 9′uncu maddenin 1′inci fıkrasının (g) bendi ile 10′uncu maddesinin 2′inci fıkrasındaki ilgili ibarenin yürütmesini durdurmuştur.”

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararında, 24.1.1992 gün ve 21121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün 5. maddesine atıf yapılarak, “Bitki koruma ürünleri ile ilgili olarak yapılacak işlemlerin münhasıran ziraat mühendislerinin görev alanına ilişkin olduğu” belirtilmiştir. Danıştay, bu nedenle ziraat teknikeri ve teknisyenlerine yetki verilmesinin hukuka aykırı olduğu kararına varmıştır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararında karşı oy sahibi iki üyenin de, Ziraat Mühendisleri Odası’na üye olunmaksızın reçete yazma yetkisi verilmesinin açıkça aykırı olduğunu ifade ettiğini belirten Tuncay, “ODA’mızın yaptığı hukuki değerlendirme, davanın seyri içinde bu hükmün de iptal edileceği yönündedir” dedi.

Bu nedenle yargı ara kararı doğrultusunda, reçeteli tarım ilacı satışına yönelik mevzuatın, sektör paydaşlarının da katılımıyla yeniden gözden geçirilmesi zorunluluk haline geldiğihi kaydeden Tuncer, “TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak, Tüzüğe uygun, özlük haklarımızı koruyucu, halk sağlığını temel amaç edinen bir anlayışla yeni düzenlemeler hazırlanması konusunda ilkeli işbirliğine açık olduğumuzu ifade ederiz” ifadesini kullandı.

Kaynak:ANKABenzer Haberler :

 • Danıştay, GDO`da kararsız

 • Danıştay reddetti

 • Danıştay, 4C’nin iptali için dava açtı

 • Eczacılara müjde

 • YÖK’ün itirazına red

Yasa

Not: Bu hukuk haberi sitemize ait olmayıp, otomatik olarak sağlanan bu içerik için herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu nedenle habere ait Kaynak bağlantı adresi için : Haber Hukuk


Yazıda katkısı bulunan avukatlar:
Av.Feyz Pazarbaşı
Av.Mehmet Sait Pazarbaşı
Av.Fatoş Berna Pazarbaşı Dilan

“Reçeteli tarım ilacı satışında yürütmeyi durdurma kararı verildi” konusunda uzman avukat ile iletişim talebinde bulunarak hukuki danışma için Randevu - Adres - Telefonlar bağlantısını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
https://www.pazarbasi.av.tr/%e2%80%9creceteli-tarim-ilaci-satisinda-yurutmeyi-durdurma-karari-verildi%e2%80%9d/
Bugün: 03-Mar-2021 14:28:07
Dünya saati: 03-03-21 11:28:07
Yazının yazıldığı tarih ve gün : 13/10/2010Çarşamba
Yazar: Pazarbaşı Hukuk Bürosu
Değişiklik: 13 Eki 2010 @ 00:04

EmailPermalink
Etiketler


 

Yorumlar » (Yok)

 

Yorum yapma kapalı!


 Last 50 Posts
 Back
Change Theme...
 • Users » 1
 • Posts/Pages » 9,838
 • Comments » 0
Change Theme...
 • VoidVoid
 • LifeLife
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterWater
 • FireFire
 • LightLight « Default

Anasayfa  No Child Pages.

Avukatlar  No Child Pages.