03 Haz 2017 @ 1:59 

Anlaşmalı boşanma davaları

Medeni Kanun 166 md. ile düzenlenmiş olan Anlaşmalı boşanma davası , anlaşmalı boşanma şartları ve anlaşmalı boşanma sözleşmesi ile nafaka ve mal paylaşımı gibi boşanmanın hukuki sonuçlarına dair özel bir dava türü olup, yasal olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanmanın bir çeşidi olmakla eşlerin boşanma ve boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde anlaşarak mahkemede herhangi bir ihtilafa mahal bırakmaksızın kolayca boşanmaları için vazedilmiş bir boşanma yoludur. Diğer bir ifadeyle madde 166’ya dayanarak, bir seneden uzun süredir evli olan tarafların her konuda anlaşmaları ve mahkemede hazır bulunmaları halinde, tanık dinlenmesine gerek olmadan tek celsede boşanmaları mümkündür.

Anlaşmalı olarak boşanmak için Medeni Kanunun aradığı koşulların oluşması gerekli olup, eşlerin birbiriyle sözlü olarak anlaşmaları yeterli değildir.  MK 166. madde hükmünde aranan şartların varlığı halinde anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Tarafların anlaşması halinde dahi bazı hallerde anlaşmalı boşanma davası açma şartları oluşsa dahi üzerinde mutabık kalınmayan hususlar nedeniyle davanın çekişmeli boşanma davasına dönüşmesi sözkonusu olabilir. Bunlardan bazıları velayet, nafaka, mal paylaşımı konusunda uzlaşmanın olmaması gibi nedenlerdir. Bu hususlarda uzlaşı olması halinde anlaşmalı boşanma davası kısa sürede sonuçlanır. Anlaşma olamaması halinde ise dava anlaşmalı boşanmadan çekişmeli boşanma davası (nizalı) hüvviyetine bürünür ve doğal olarak anlaşılmayan konular üzerinde yapılacak yargılama sonucunda karar verileceğinden daha uzun sürede biter.  Bu sebeple anlaşmalı boşanma olarak açılsa da uzlaşılamayan konuların bulunması halinde uzun bir çekişmeli boşanma davasına mahal bırakmamak için dava açılmadan önce mutlaka boşanma avukatı yardımı alınmalı, internetten veyahut belirsiz kaynaklardan bulunan anlaşmalı boşanma davası dilekçesi ile değil, tarafları boşanmanın tüm sonuçları üzerinde anlaşmalarını sağlamak amacıyla avukat eşliğinde anlaşmalı boşanma sözleşmesi hazırlanarak davanın açılması ileride doğabilecek hak mahrumiyetlerini önleyeceği gibi süreçleri de hızlandırma rolü nedeniyle önemle tavsiye edilir.

anlasmali-bosanma-davalari

anlasmali-bosanma-davalari

Anlaşmalı Boşanma Şartları

MK (Medeni Kanun) gereğince  anlaşmalı boşanma davası açma şartları:

 • Birinci şart evlilik süresinin en az 1 yıl olması koşulu; 1 yıldan az süren evliliklerde tarafların anlaşmalı boşanma hükümlerinden faydalanması mümkün değildir.  (Bu durumda alternatif olarak diğer boşanma nedenlerinden biri ile örneğin şiddetli boşanma davası ile boşanmaları ise doğal olarak mümkündür)
 • İkinci şart davacı ve davalının birlikte mahkemeye başvurması veya davacı eşin açtığı davanın diğeri tarafından kabul edilmesidir.
 • Üçüncü şart ise tarafların mahkeme huzurunda boşanma ve diğer sonuçlarına ilişkin iradelerinin hür iradeleri ile beyan ettiklerini tespit etmesi VE hakimin de bunu uygun görmesi şarttır. Bu konuda en sık sorulardan biri “ben duruşmaya gelmesem avukatım beni anlaşmalı boşayabilir mi” sorusu olsa da bunun cevabı hayırdır. Çünkü bu davada avukatınız yanınızda olsa dahi boşanmayı ve protokolü kabul ettiğinizi açık ve net beyanınızla kabul ettiğinizi duruşma tutanağına geçirilmesi şarttır. Aşağıda açıklanacağı üzere bu davaların da profesyonel avukatlar nezdinde görülmesi çok önemli olup, gerek anlaşmalı boşanma sözleşmesi düzenlenmesi aşamasında ve gerekse duruşma esnasında ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların bertaraf edilmesi açısından kendi başınıza bu davayı açmamanızı öneriyoruz. Bu koşulla ilgili olarak sonuç olarak diyebiliriz ki tarafların hakim huzurunda anlaşmış olduklarının kendi ağızlarından söylenmesi ve bu anlaşmanın hakim tarafından onaylanarak duruşma zabtına işlenmesi şarttır. Zabta geçmeyen hususlar sonradan mahkeme kararına eklenemeyeceğinden veya beyandan sonra vazgeçmek mümkün olmadığından mutlaka duruşmalara avukatsız katılmamanızı hatırlatırız.

 

Boşanmanın mali sonucu (nafaka ve tazminat talepleri gibi), çocukların velayet hakkının kime verileceği, çocuk işe şahsi ilişki (velayet hakkı kazanmayan tarafın çocukları ne zaman görebileceği, ne kadar sıklıkla yatılı olarak yanına alabileceği gibi) konularında taraflar uzlaştı ise ve bu mahkemece uygun bulunduğu takdirde hakim tarafların MK 166 cı madde gereğince anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verir. (Çocukla kişisel ilişki kapsamında şayet çocuğun menfaati gereği başkaca bir düzenleme yapılması zorunlu ise hakim protokole uymak zorunda olmayıp, yeni bir düzenlemeye karar verebilir)

Anlaşmalı boşanma davası hangi mahkemede açılır?

Boşanma davalarında  görevli mahkeme, Aile mahkemeleri olup, Aile Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi sıfatıyla) görevlidir. Anlaşmalı Boşanma davasında yetkili mahkeme ise, taraflardan birinin ikamet yeri mahkemesi ya da davadan önce son 6 ay beraber oturdukları yer mahkemesidir. Bu durumda davacının yerleşim yerindeki veya davalının yerleşim yeri veyahut davadan önce en son 6 ay birlikte yaşanan yer mahkemesi yetkili mahkemedir.

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar zamanda sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer, anlaşmalı boşanma davası ne zaman biter  gibi soruların cevabı mahkemelerin iş yüküne göre değişir. Ancak bu davalar çekişmeli (nizalı) boşanma davasına oranla daha kısa sürede sonuçlanır. Şayet protokolde sorun yoksa ve mahkemenin duruşma günleri müsaitse bağlayıcı bir taahhüt olarak kabul edilmemek şartıyla bu davaların sonuçlanması 10 gün ile 3 ay arasında değişebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatsız açılabilir mi, Avukat gerekli midir?

Mevzuata göre herkes kendi davasını kendisi açabilir ve takip edebilir. Ancak hayatta her işin bir uzmanı olduğu, her mesleğin kendi içinde profesyonel yaklaşım gerektirdiği gibi hususlar düşünüldüğünde avukatsız anlaşmalı boşanma protokolü düzenlemek veya davayı avukatsız bir şekilde açmak ileride oluşabilecek ihtilaflara neden olabilir. Bu gerçekler karşısında anlaşmalı boşanma davaları avukat aracılığıyla takip edilmeli, boşanmak isteyen her iki tarafın da haklarını ve menfaatlerini korumak için sözleşmenin bir avukat eliyle hazırlanması önemlidir.


Yazıda katkısı bulunan avukatlar:
Av.Feyz Pazarbaşı
Av.Mehmet Sait Pazarbaşı
Av.Fatoş Berna Pazarbaşı Dilan

Anlaşmalı Boşanma Davaları konusunda uzman avukat ile iletişim talebinde bulunarak hukuki danışma için Randevu - Adres - Telefonlar bağlantısını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
https://www.pazarbasi.av.tr/anlasmali-bosanma-davalari/
Bugün: 18-Jun-2024 06:27:49
Dünya saati: 18-06-24 03:27:49
Yazının yazıldığı tarih ve gün : 03/06/2017Cumartesi

Son arananlar: 

Yorumlar » (Yok)

 

Yorum yapma kapalı!


 Last 50 Posts
 Back
Change Theme...
 • Users » 1
 • Posts/Pages » 9,831
 • Comments » 0
Change Theme...
 • VoidVoid
 • LifeLife
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterWater
 • FireFire
 • LightLight « Default

Anasayfa  No Child Pages.

Avukatlar  No Child Pages.

Hukuksal Kavramlar  No Child Pages.