13 May 2017 @ 22:19 
Resmi evrakta sahtecilik suçu ve cezası nedir?
Resmi evrak(*)ta sahtecilik, sahte bir resmi belge üretilmesi veya var olan bir belgenin aslına aykırı olarak değiştirilmesi, sahte bir belgenin başkalarını kandırmak amacıyla kullanılması olarak tanımlanabilir.  TCK madde 204.
resmi-evrakta-sahtecilik-sucu-cezasi

resmi-evrakta-sahtecilik-sucu-cezasi

(*) Varaka (=belge), kelimenin çoğulu olan ise Evrak (=belgeler),  demektir.
Resmi belgede sahtecilik
MADDE 204. –
1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Nedir, unsurları nelerdir?

Türk ceza kanunu madde 204 resmi belgelerde sahtecilik suçunu; Bir resmi belgenin sahte olarak düzenlenmesi, gerçek bir resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi, gerçeğe aykırı olarak belge düzenlenmesi veya sahte resmi belgenin bir kamu görevlisi tarafından kullanılması şeklinde tanımlarken bu fiillerden birinin ika edilmesi bile suçun oluşması için yeterlidir. Örneğin: Sahte belgeyi üretmemekle birlikte, bunun kullanılması dahi suç olduğu gibi suçun oluşması için kullanmak dahi gerekli değildir. Sadece resmi belgeyi tahrif etmek dahi suçun oluşumu için yeterlidir. (Evrakta sahtecilik suçlarından özel evrakta sahtecilik suçlarında suçun oluşması için belgenin kullanılması şart iken resmi evrakta kullanılması şart olmayıp, varakanın düzenlenmiş olması yeterlidir.)

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun Cezası Nedir?

Resmi evrakta sahtecilik suçunun nitelikli veya basit halinin işlenmesine göre mahkemece tayin edilecek ceza da değişiklik arzetmektedir.
 • Suçun basit halinin işlenmesi durumunda yani varakanın sahte olarak düzenlenmesi, başkalarını aldatacak biçimde değiştirilmesi veya kullanılması hallerinde sanığın alacağı ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası,
 • Suçun nitelikli halinin işlenmesi durumunda yani herhangi bir kamu görevlisinin bu görevin sağladığı olanaklardan yararlanarak resmi bir belgeyi değiştirmesi, sahte olarak yeni bir belge düzenlemesi, sahte belgeyi kullanması halinde sanığın alacağı ceza 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıdır.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun Ertelenmesi

Resmi belgede sahtecilik suçu ertelenebilir mi konusu sanığın durumuna ve hakimin vereceği cezanın miktarına göre belirlenir. Suçun basit halinde failin alması olası ceza 2 seneden 5 seneye kadar hapis cezasıdır. Ceza hukuku mevzuatına göre erteleme 2 yıl veya daha kısa bir süre hapis cezası alan mahkumlar için geçerlidir. Mahkemenin sanığa 2 yıl hapis cezası vermesi halinde cezanın ertelenmesi mümkün olup, hakimin takdirine bağlıdır. Erteleme için süre şartının yanında resmi evrakta sahtecilik suçu ertelenebilmesi için hakkında hapis cezası erteleme kararı verilecek olan sanığın daha önce kasten işlenen bir suçtan mahkum olmamış olması ve mahkemede sanığın tekrar suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşması gerekmektedir.

Resmi Evrakta Sahtecilik suçunda Zamanaşımı Ne Kadar?

Resmi evrakta sahtecilik zamanaşımı süresi 8 yıldır. Bu suça mesnet olan fiil 8 yıl içinde koğuşturulmazsa faile bu suçtan dolayı ceza verilemez.

Resmi Evrakta Sahtecilik Şikayet Süresi Ne Kadar

Bu suçta Türk Ceza Kanunu gereğince şikayet süresi 8 yıldır. Bunun nedeni resmi evrakta sahtecilik suçlarının şikayete bağlı suç olmaması ve kamu düzenini ilgilendirmesidir (amme davası KH).

Suçun manevi unsuru

 Kasıt ve ızrar kabiliyeti (zarar verme yeteneği).

Hangi belgeler resmi evrak niteliğindedir?

Ehliyet, Çek – Senet düzenleme (ve tüm kambiyo senetleri), Araç Plakası, Kimlik (Nüfus cüzdanı) gibi resmi kimlikler, eğitim kurumları tarafından verilen diplomalar, noterlik tarafından düzenlenen vekaletname ve kısaca resmi makamlar tarafından düzenlenmesi gereken tüm resmi belgeler…
Ayrıca bakınız:

Yazıda katkısı bulunan avukatlar:
Av.Feyz Pazarbaşı
Av.Mehmet Sait Pazarbaşı
Av.Fatoş Berna Pazarbaşı Dilan

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu ve Cezası konusunda uzman avukat ile iletişim talebinde bulunarak hukuki danışma için Randevu - Adres - Telefonlar bağlantısını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
https://www.pazarbasi.av.tr/resmi-evrakta-sahtecilik-sucu-ve-cezasi/
Bugün: 17-Oct-2021 19:18:14
Dünya saati: 17-10-21 16:18:14
Yazının yazıldığı tarih ve gün : Cumartesi

Son arananlar: 

Yorumlar » (Yok)

 

Yorum yapma kapalı!


 Last 50 Posts
 Back
Change Theme...
 • Users » 1
 • Posts/Pages » 9,831
 • Comments » 0
Change Theme...
 • VoidVoid
 • LifeLife
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterWater
 • FireFire
 • LightLight « Default

Anasayfa  No Child Pages.

Avukatlar  No Child Pages.

Hukuksal Kavramlar  No Child Pages.