28 Mar 2017 @ 20:23 

Kesinleşmiş cezanın infazının ertelenmesi nedir, infazı erteleme şartları nelerdir?

İnfazın ertelenmesi, mahkemeler tarafından verilen kesinleşmiş hapis cezasının uygulanmasının ertelenmesdir. Cezanın infazının ertelenmesi durumunda, verilen hapis cezası belirli bir süre boyunca uygulanmayacak ve ertelenecektir.

İnfazın ertelenmesi ile mahkemenin hapis cezasını ertelenmesi (Hükmün açıklanmasının geri bırakılması) konuları karıştırılmamalıdır. Hapis cezasının ertelenmesi, daha önce kasıtlı bir suçtan ötürü 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş kişiler hakkında  2 yılı geçmeyen (18 yaşından küçük ve 65 yaşından büyükler için 3 yıl) hapis cezasının hakim tarafından ertelenmesine karar verilmesidir. Ancak infazın ertelenmesi ise kesinleşen bir hapis cezasının hükümlü hakkında uygulanmaya başlamasının, yani cezayı çekmeye başlama zamanının İnfaz Kanunu kapsamında ertelenmesi halidir. Buna halk arasında hapse girmenin ertelenmesi de denilmektedir.

ceza-infaz-erteleme

ceza-infaz-erteleme

Mahkeme tarafından kasıtlı bir suçtan dolayı 3 yıl VEYA daha az VEYAHUT taksirli bir suçtan dolayı 5 yıl ya da daha az cezaya karar verilmişse ve bu karar istinaf/temyiz edilmediği için ya da istinaf/temyiz sonucunda onanarak kesinleşmişse bu durumda mahkuma infazın başlaması için çağrı kağıdı gönderilir ve 10 gün içerisinde teslim olması istenir. Fakat kasıtlı bir suç sebebiyle verilen nihai hapis cezası 3 yıldan fazlaysa mahkuma çağrı tebligatı çıkartılmaz ve doğrudan yakalama emri ile yakalanarak infaz süreci başlatılır. Şayet verilen hapis cezası taksirli bir suç sebebiyle verilmişse bu durumda doğrudan yakalanma emri çıkartılabilmesi için hapis cezasının 5 yıldan fazla olması gerekir. Hükümlü tebligata rağmen 10 gün içinde teslim olmaz ya da kaçma şüphesi uyandırırsa doğrudan yakalama emri çıkartılarak infaz süreci başlatılır.

İnfazın Ertelenmesi Nedenleri

Cezaların İnfazı Hakkında Kanun infazın ertelenmesi için 4 neden öngörmüştür.

1- Akıl Hastalığı nedeniyle İnfazın Ertelenmesi

Akıl hastalığı bulunan hükümlünün cezasının infazı iyileşinceye kadar ertelenir ve başlamaz. Fakat akıl hastası olan hükümlü, bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Hükümlünün sağlık kurumunda geçirdiği süreler cezaevinde geçmiş süre sayılır. Şayet hükümlünün sağlık kurumlarında tutulmasını gerektirecek derecede akıl hastalığı bulunmamakla beraber başka tür ruhsal rahatsızlığı varsa bu durum infazın ertelenmesi için neden  olmayıp, bu tür rahatsızlığı olan hükümlülerin cezası cezaevlerinde bulunan özel bölümlerde infaz edilir.

2- Hastalık nedeniyle İnfazın Ertelenmesi

Cezanın infazı hükümlünün sağlık durumu yönünden risk oluşturuyorsa, hapis cezasının infazı hükümlünün yaşamı için tehlike arzediyorsa bu durumda hükümlünün cezasının infazı iyileşinceye kadar ertelenir. Erteleme kararı, Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen veya Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanan sağlık raporu üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilir.

3- Hamilelik ve Doğum nedeniyle İnfazın Ertelenmesi

Gebe olan kadınların cezası doğumdan itibaren 6 ay geçinceye kadar ertelenir. Hükümlü kadının gebelik halinde hapis cezası yalnıza doğum yapana kadar değil, doğumdan 6 ay sonrasına kadar ertelenecektir. Hapis cezası, doğumdan sonra kesinleştiyse hükümlünün doğum yaptığı tarihten itibaren 6 ay süresince ertelenir. Fakat gebe olan hükümlünün çocuğu ölmüş ya da annesinden başka birine verilmiş olursa, infaz için 6. ayın dolması beklenmez ve doğumdan itibaren 2 ay sonra infaza başlanır.

4- Talep üzerine İnfazın Ertelenmesi

Kasten işlenmiş olan suçlarda 3 yıl ya da daha az veya taksirle işlenmiş olan suçlarda ise 5 yıl ya da daha az süreli hapis cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün talebi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir. Erteleme kararında Başsavcılığın takdir hakkı bulunmakta olup, şartlar oluşsa dahi infazın ertelenip ertelenmeyeceğine karar vermek yetkisi tamamen Başsavcılığın takdirine bağlıdır.

Cezanın ertelenmesi kararı yasal olarak 1 seneyi geçemez ve erteleme kararı aynı hükümlü için sadece 2 defa verilebilir. Pratik olarak istek üzerine infaz ertelenmesi en fazla 2 yıl ile sınırlanmıştır.

Bununla birlikte infazı ertelenen hükümlü, erteleme süresi içinde kasten başka bir suç işler ve bu nedenle hakkında kamu davası açılırsa erteleme kararı kaldırılarak derhal cezanın infazına başlanır.

 

Talep Üzerine İnfazın Ertelenmeyeceği Haller

İstek üzerine infazın ertelenmesi imkanından  her hükümlü yararlanabilir. Fakat Ceza İnfaz Kanunu buna 3 istisna getirmiştir. Aşağıdaki şartları taşıyan mahkumların infazları ertelenemez.;

 1. Terör suçlarından hüküm giyenler,
 2. Örgütlü suçlarda hüküm giyenler,
 3. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler,
 4. Mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler (tekerrürlü olarak suç işleyenler),
 5. Disiplin ya da tazyik hapsine mahkum olanlar.

Yukarıda sayılan durumlar yalnızca hükümlünün isteği üzerine infazın ertelenmesine ilişkin olup, şartları oluştuysa sağlık nedeni, gebelik veya doğum sebebiyle ertelemeye engel değildir.

İnfaz başladıktan Sonra Talep Üzerine İnfaza Ara Verilmesi

Kasten işlenmiş olan suçlarda 3 sene veya daha az ya da taksirle işlenmiş olan suçlarda ise 5 sene veya daha az süreli hapis cezalarının infazına başlanmış olsa bile aşağıdaki durumlarda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 ayı geçmeyen sürelerle ve en fazla 2 defa ile sınırlı olmak koşulu ile hapis cezasının infazına ara verilebilir. Bu durumlar nelerdir?

Bunlar hükümlünün;

 1. Yüksek öğrenimini bitirebilmesi için,
 2. Anne, baba, eş veya çocuklarının ölümü halinde,
 3. Anne, baba, eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya sakatlıkları sebebiyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin veya tarım topraklarının işlenebilmesinin olanaksız hale gelmesi,
 4. Hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi.
 5. Yukarıdaki durumlara benzeyen ve cezanın infazına ara verilmesini gerektiren zorunlu ve çok ivedi diğer durumlar.

 

 


Yazıda katkısı bulunan avukatlar:
Av.Feyz Pazarbaşı
Av.Mehmet Sait Pazarbaşı
Av.Fatoş Berna Pazarbaşı Dilan

Cezanın infazının ertelenmesi konusunda uzman avukat ile iletişim talebinde bulunarak hukuki danışma için Randevu - Adres - Telefonlar bağlantısını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
https://www.pazarbasi.av.tr/cezanin-infazinin-ertelenmesi/
Bugün: 13-Jul-2024 07:45:53
Dünya saati: 13-07-24 04:45:53
Yazının yazıldığı tarih ve gün : 28/03/2017Salı

Son arananlar:

Yazar: Pazarbaşı Hukuk Bürosu
Değişiklik: 28 Mar 2017 @ 22:05

EmailPermalink
Etiketler


 

Yorumlar » (Yok)

 

Yorum yapma kapalı!


 Last 50 Posts
 Back
Change Theme...
 • Users » 1
 • Posts/Pages » 9,831
 • Comments » 0
Change Theme...
 • VoidVoid
 • LifeLife
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterWater
 • FireFire
 • LightLight « Default

Anasayfa  No Child Pages.

Avukatlar  No Child Pages.

Hukuksal Kavramlar  No Child Pages.