14 Ağu 2016 @ 19:03 

Süre tutum dilekçesi nedir?

Süre tutum dilekçesi ceza davaları ve iş davalarında kısa temyiz dilekçesi olarak adlandırılan dilekçedir. Aslında hukukumuzda süre tutum dilekçesi şeklinde hukuki bir terim bulunmamakla birlikte uygulamada hak düşürücü süre olan temyiz süresinin kesilmesi dilekçesi olarak da isimlendirilmektedir.

Özellikle iş ve ceza davalarında mahkemenin kısa nihai kararının yüze okunması ile başlayan temyiz süreleri (genel olarak Ceza davalarında kararın tefhimi yani hakimin son kararını sanık veya avukatının yüzüne karşı söylemesinden itibaren 7 gün, iş davalarında ise 8 günlük süreler)  içinde kararı Yargıtay ilgili dairesine göndermek üzere temyiz edilmezse, temyiz hakkı düşer ve karar kesinleşmiş olur. Bu süreler geçirildikten sonra temyiz etmek mümkün değildir. Temyiz işlemi olağan yasa yolu olup, temyiz süresinin kaçırılması veya temyiz edilememesi halinde ise eğer şartları varsa olağanüstü yasa yollarını kullanmaktan başka yol yoktur (konuyu dağıtmamak amacıyla bu yollara başka bir makalemizde değineceğiz.)

Aslında süre tutum dilekçesi “temyiz dilekçesi”dir. Hakim gerekçesiz kısa kararını tefhim ettikten itibaren başlayan temyiz süresini kesmek için özet bir temyiz dilekçesidir. Aşağıda örneği verileceği üzere bu dilekçede mutlaka kararın temyiz edildiğine dair bir ibare bulunmalı ve Yargıtay ilgili hukuk/ceza dairesine gönderilmek üzere başlığının bulunması gereklidir. Artık bu şekilde temyiz süresi içinde karar temyiz edilmiş olmakla birlikte, mahkeme gerekçeli kararı tebliğ edildikten sonra, mahkemenin kararını gerekçeleri ile öğrenip, bu kararın bozulması için gerekçeli temyiz dilekçesi vermek ise isteğe bağlı olmakla birlikte verilmesi oldukça önemlidir.

Süre tutum dilekçesi örneği (ceza/iş hukuku)

YARGITAY İLGİLİ (CEZA/HUKUK) DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

… (Ceza Mahkemesi’ne/İş Mahkemesi’ne)

Dosya No: 2016/… E.

TEMYİZ EDEN : ….

TALEP               : Yukarıda mahkeme no’su bulunan kararı temyiz etmekteyim. Usul ve yasaya uygun olmayan kararın Yargıtay incelemesi sonucunda bozulmasını talep ederim.

Not: Gerekçeli kararın tarafıma tebliğinden itibaren ayrıntılı temyiz dilekçesi sunacağımı saygılarımla beyan ederim.

TEMYİZ EDEN (ad-soyad)

Tarih

imza ….

Süre tutum dilekçeleri esasen temyiz dilekçesi olduğundan bu aşamada temyiz harçlarının ve Yargıtay’a gönderme posta masraflarının da ödenmesi gereklidir. Temyiz harcına tabi olup da harç ödenmeden süre tutum dilekçesi vermek temyiz etmiş olmak anlamına gelmeyeceğinden bu hususlara çok dikkat etmek gereklidir.

Sonuç olarak uygulamada süre tutum/süre kesme dilekçesi olarak nitelendirilen bu dilekçeler esas itibariyle temyiz dilekçesi olup, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren detaylı dilekçeyi verebilmek için zaman kazanma amacındaki temyiz iradeleridir.

Soru: Süre tutum dilekçesinden sonra ayrıntılı dilekçeyi sunmazsam ne olur?

Cevap: Ayrıntılı dilekçe vermeseniz bile kararı temyiz hakkını kullanmış sayılırsınız. Dilerseniz aşağıda anlatıldığı üzere arkadan gönderebilirsiniz.

Süre tutum dilekçesi süresi : Kanunda böyle bir terim olmadığından kesin bir süre yoktur. Mahkeme belirli temyize cevap sürelerini bekledikten sonra, ayrıntılı dilekçenizi vermeseniz dahi dosyayı Yargıtay’a gönderir. Not: Ceza davalarında yüze okunan kararda gerekçe yazılmamışsa, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren gerekçenin bildirilmesi için 7 günlük hak düşürücü sürede dilekçeyi yetiştirmek zorunda olduğunuzu hatırlatmakta yarar görüyoruz. (CMK madde 295).

Soru:  Dosya Yargıtay’a gerekçeli temyiz dilekçesini mahkemeye vermeden önce gönderildiyse ne yapmak gerekir?

Cevap: Asıl temyiz dilekçesini mahkemeye vermekte geciktiyseniz, Yargıtay dosya numarasını mahkeme kaleminden, UYAP veya E-devlet üzerinden öğrenerek, Yargıtay’a göndermek mümkündür.

Örnek sorular:


Yazıda katkısı bulunan avukatlar:
Av.Feyz Pazarbaşı
Av.Mehmet Sait Pazarbaşı
Av.Fatoş Berna Pazarbaşı Dilan

Süre tutum dilekçesi nedir? konusunda uzman avukat ile iletişim talebinde bulunarak hukuki danışma için Randevu - Adres - Telefonlar bağlantısını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
https://www.pazarbasi.av.tr/sure-tutum-dilekcesi-nedir/
Bugün: 27-Jan-2022 21:20:59
Dünya saati: 27-01-22 18:20:59
Yazının yazıldığı tarih ve gün : Pazar

Son arananlar: 

Yorumlar » (Yok)

 

Yorum yapma kapalı!


 Last 50 Posts
 Back
Change Theme...
 • Users » 1
 • Posts/Pages » 9,831
 • Comments » 0
Change Theme...
 • VoidVoid
 • LifeLife
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterWater
 • FireFire
 • LightLight « Default

Anasayfa  No Child Pages.

Avukatlar  No Child Pages.

Hukuksal Kavramlar  No Child Pages.