09 Ara 2014 @ 0:17 

TCK Cezayı hafifletici nedenler (cezayı azaltan sebepler) ve Cezayı ağırlaştırıcı sebepler (Cezayı arttıran nedenler) listesi :

Türk Ceza Kanununda suç tipleri düzenlenmekte ve bu suçlara ilişkin cezalar tayin edilmektedir. TCK’nın bazı hallerde failden veya fiilden kaynaklanan nedenler ile ceza sorumluluğunda azalma (azaltıcı nedenler) veya tam tersine bir ağırlaştırma düzeni öngörmektedir.

Yazımızda gerek cezayı hafifleten ve gerekse ağırlaştıran nedenleri, Türk Ceza Kanunu maddeleri ve suç tiplerine göre, cezasızlık ve hafifletici-ağırlaştırıcı sebep olup olmamasına göre ve suç ile bağlantılı olan TCK maddelerine göre listesi çıkarılmış ve bir tablo olarak listelenmiştir.

 

5237 sayılı kanun Madde SUÇ Hafifletici nedenler, Cezada idirim,  Cezasızlık Cezayı Ağırlaştırıcı sebepler İlgili Maddeler
TCK 76/2 Soykırım TCK 76/1-3-4, 78, 60,
TCK 77/2 1 İnsanlığa karşı suç kapsamında öldürme TCK 77/1-2-3-4, 78, 60,
TCK 77/2 2 Öldürme dışında insanlığa karşı suç TCK 77/1-2-3-4, 78, 60,
TCK 78/1-1 Soykırım veya insanlığa karşı suc işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek TCK  78/1-2-3, 76, 77, 6/1-j,
TCK 78/1-2 Soykırım veya insanlığa karşı suç  işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak TCK  78/1-2-3, 76, 77, 6/1-j,
TCK 79/1 Göçmen kaçakçılığı TCK 79/2 TCK 79/2-3, 80, 60,
TCK 79/2 Örgütlü göçmen kaçakçılığı TCK 79/1-3,  6/1-j, 60, 80,220, 221,
TCK 80/1 İnsan ticareti CMK 250, TCK 80/2-3-4, 79, 60,
TCK 80/3 18 yaşından küçük insan ticareti CMK 250, TCK 80/1-2-4, 79, 60,
TCK 81/1 Kasten öldürme TCK 83 TCK 82 CMK 250, TCK 21, 76, 77, 82, 83, 84, 87/4,
TCK 82/1 Nitelikli kasten öldürme TCK 83 CMK 250, TCK 21, 76, 77, 81, 83, 84, 85, 87/4,
TCK 83/3 İhmali  davranışla kasten öldürme TCK 76, 77, 81, 82, 83, 87/4,
TCK 84/1 İntihara yönlendirme TCK 84/2-3-4 TCK 38, 39, 84-2-3-4,  214,
TCK 84/2 İntihara yönlendirme  sonucu İntiharın gerçekleşmesi TCK 84/3-4 TCK 38, 39, 84-1-3-4,  214,
TCK 84/3 İntihara alenen teşvik TCK 84/4 TCK 38, 39, 84-1-2-4,  214,
TCK 84/4 İradesi gelişmemiş veya ortadan kaldırılmış kişileri intihara sevk etme TCK 38, 39, 84-1-2-3,  214,
TCK 85/1 Taksirle bir kişiyi öldürme TCK 85/2 TCK 22, 50/4, 85/2,
TCK 85/2 Taksirle birden fazla kişiyi öldürme ; bir kişiyi öldürüp bir-birkaç kişiyi yaralama TCK 22, 50/4, 85/1,
TCK 86/1 Kasten yaralama TCK 86/2, 88, 89 TCK 86/3, 87/1-2-3-4 CMK 250, TCK 86/2-3, 87, 88,
TCK 86/2 Etkisi basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama TCK 88/1 TCK 86/1-3, 87/1-2-3-4 CMK 250, TCK 86/1-3, 87, 88,
TCK 86/3 Şiddet sebepli kasten yaralama TCK 86/1-2, 88, 89 TCK 87/1-2-3-4 CMK 250, TCK 86/1-2, 87, 88,
TCK 87/1 Neticesi sebebiyle ağırlaşan kasten yaralama TCK 86, 88, 89 TCK 87/2-3-4 CMK 250, TCK 86, 87/2-3-4, 88,
TCK 87/2 Daha ağır neticesi sebebiyle ağırlaşan kasten yaralama TCK 86, 87/1, 88, 89 TCK 87/3-4 CMK 250, TCK 86, 87/1-3-4, 88,
TCK 87/3 Kasten yaralama sonucu kemik kırılması veya çıkık TCK 86, 87/1-2, 88, 89 TCK 87/4 CMK 250, TCK 86, 87/1-2-4, 88,
TCK 87/4 Neticesi sebebiyle ağırlaşan kasten yaralama sonucu ölüm TCK 86, 87, 88, CMK 250, TCK 21, 23, 86, 87/1-2-3, 88, 81, 85,
TCK 88/1 Kasten yaralamanın ihmali davranışla  işlenmesi CMK 250, TCK 86, 87, 233,
TCK 89/1 Taksirle yaralama TCK 89/2-3-4 TCK 22, 50/4,  89/2-3-4-5,
TCK 89/2 Taksirle  nitelikli yaralama TCK 89/3-4 TCK 22, 50/4, 89/1-3-4-5,
TCK 89/3 Taksirle daha ağır nitelikli yaralama TCK 89/4 TCK 22, 50/4,  89/1-2-4-5,
TCK 89/4 Taksirle  birden fazla kişiyi yaralama TCK 22, 50/4,  89/1-2-3-5,
TCK 90/1 İnsan üzerinde deney TCK 90/2-3 TCK 90/5 TCK 77, 90/2-3-4-5-6,
TCK 90/4 Hasta üzerinde rızasız deney TCK 90/4 2 TCK 77, 90/1-2-3-5-6,
TCK 91/1 1 Rızasız organ alma TCK 91/8 TCK 80, 91/1-2-3-4-5-6-7-8, 92, 93,
TCK 91/1/2 Rızasız doku alma TCK 91/8 TCK 80, 91/1-2-3-4-5-6-7-8, 92, 93,
TCK 91/2 Hukuka aykırı olarak ölüden organ ve doku alma TCK 80, 91/1-2-3-4-5-6-7-8, 92, 93,
TCK 91/3 Organ ve doku alma , satma, aracılık etme TCK 92, 93/1-2 TCK 80, 91/1-2-3-4-5-6-7-8, 92, 93,
TCK 91/4 Örgütlü organ ve doku alma , satma ,aracılık etme TCK 92, 93/1-2 TCK 80, 91/1-2-3-4-5-6-7-8, 92, 93, 220,
TCK 91/5 Hukuka aykırı elde edilen organ ve dokuyu saklamak, nakletmek, aşılamak TCK 80, 91/1-2-3-4-5-6-7-8, 92, 93,
TCK 91/6 Çıkar  karşılığı organ ve doku temini reklamı TCK 80, 91/1-2-3-4-5-6-7-8, 92, 93,
TCK 91/8 Rızasız organ ve doku alma sonucu ölüm TCK 83 TCK 82 TCK 80,  81, 91/1-2-3-4-5-6-7-8, 92, 93,
TCK 94/1 İşkence TCK 94/2-3, 95/1-2-3-4 TCK 77, 86, 87, 94/2-3-4-5, 95, 96,
TCK 94/2 Nitelikli işkence TCK 94/3,  95/1-2-3-4 TCK 77, 86, 87, 94/1-3-4-5, 95, 96,
TCK 94/3 Cinsel taciz yöntemiyle işkence TCK  95/1-2-3-4 TCK 77, 86, 94/1-2-4-5, 95, 96, 105,
TCK 95/1 Neticesi sebebiyle ağırlaşan işkence TCK  95/2-3-4 TCK 77, 86, 87, 94, 95/2-3-4, 96,
TCK 95/2 Neticesi sebebiyle daha çok ağırlaşan işkence TCK  95/3-4 TCK 77, 86, 87, 94, 95/2-3-4, 96,
TCK 95/3 İşkence sonucu kemik kırılması TCK  95/4 TCK 77, 86, 87, 94, 95/2-3-4, 96,
TCK 95/4 İşkence sonucu ölüm TCK 87/4, 94, 95/1-2-3,
TCK 96/1 Eziyet TCK 96/2 TCK 77, 86, 87, 88, 94, 95, 96,97, 106, 108, 120, 121, 122, 123, 232, 256, 257, 265, 266, 285, 286, 287, 288,
TCK 96/2 Nitelikli eziyet TCK 77, 86, 87, 88, 94, 95, 96,97, 106, 108, 120, 121, 122, 123, 232, 256, 257, 265, 266, 285, 286, 287, 288,
TCK 97/1 Terk TCK 97/2 TCK 97, 98, 232, 233,
TCK 97/2 Neticesi sebebiyle ağırlaşan terk TCK 23, 83, 87, 97, 98, 232, 233,
TCK 98/1 Yardım  veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi TCK 98/2 TCK 83, 88, 97, 98, 233,
TCK 98/2 Yardım veya bildirim yükümlülüğünün  yerine getirilmemesi sonucu ölüm TCK 23, 81, 83, 87, 97, 98, 233,
TCK 99/1 Rızasız çocuk düşürtme TCK 99/3-5 TCK 99, 100,
TCK 99/2-1 k. Tıbbi zorunluluk olmaksızın süresi geçen çocuk düşürtme TCK 99/6 TCK 99/4-5 TCK 99, 100,
TCK 99/2-2 k. Tıbbi zounluluk olmaksızın 10 haftadan büyük çocuğun düşürülmesine rıza TCK 99/4-5 TCK 99, 100,
TCK 99/3-1 Annenin ruh veya beden sağlığını bozan çocuk düşürtme TCK 99/5 TCK 23, 99, 100,
TCK 99/3-2 Annenin ölümüne  yol açan çocuk düşürtme TCK 99/5 TCK 23, 99, 100,
TCK 99/4-1 Annenin ruh veya beden sağlığını bozan 10 haftadan büyük çocuk düşürtme TCK 99/6 TCK 99/5 TCK 23, 86, 87, 88, 99, 100,
TCK 99/4-2 Annenin ölümüne yol açan 10 haftadan büyük çocuk düşürtme TCK 99/6 TCK 99/5 TCK 23, 81, 83, 87, 99, 100,
TCK 99/5 Yetkisiz kişi tarafından çock düşürtme TCK 99, 100,
TCK 100/1 Annenin 10 haftadan büyük çocuğunu düşürmesi TCK 99, 100,
TCK 101/1 Rızasız kısırlaştırma TCK 76, 101,
TCK 101/2 Rızaya dayalı olsa bile yetkisiz kişinin kısırlaştırılması TCK 101
TCK 102/1 Cinsel saldırı TCK 102/2-3-5-6 TCK 26, 77, 86, 87, 102, 103, 104, 105, 109,
TCK 102/2 Vücuda organ sokmak suretiyle cinsel saldırı TCK 102/3-5-6 TCK 26, 77, 86, 87, 102, 103, 104, 105, 109,
TCK 102/3 Nitelikli cinsel saldırı TCK 102/5-6 TCK 26, 77, 86, 87, 102, 103, 104, 105, 109,
TCK 102/5 Cinsel saldırı sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlıgının bozulması TCK 102/6 TCK 23, 26, 77, 86, 87, 102, 103, 104, 105, 109,
TCK 102/6 Cinsel saldırı sonucunda mağdurun bitkisel hayata  girmesi veya ölmesi TCK 23, 26, 77, 81, 82, 87, 103, 104, 105, 109,
TCK 103/1 Çocukların cinsel istismarı TCK 103/3-5-6-7 TCK  77, 86, 87, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109,
TCK 103/2 Vücuda organ sokmak suretiyle çocukların cinsel istismarı TCK 103/3-5-6-7 TCK 77, 86, 87, 102, 103, 104, 105, 106, 108 109,
TCK 103/6 Cinsel saldırı  sonucunda çocuğun beden veya ruh sağlıgının bozulması TCK 103/7 TCK 23, 77, 86, 87, 102, 103, 104, 105,  109,
TCK 103/7 Cinsel saldırı sonucunda çocuğun bitkisel hayata girmesi veya ölmesi TCK 23, 77, 81, 82, 87, 102, 104, 105, 109,
TCK 104/1 Reşit  olmayanla cinsel ilişki TCK 26, 102, 103, 109,
TCK 105/1 Cinsel taciz TCK 105/2 TCK  26, 94, 95, 96, 102, 103, 104, 105, 109,
TCK 105/2 Nüfuzu kötüye kullanarak veya aynı işyerinde çalışma avantajıyla cinsel taciz TCK  26, 94, 102, 103, 104, 105, 109, 232,
TCK 106/1-1.k Tehdit TCK 106/1-2.k TCK 106/2 CMK 250, 106, 109, 112, 151,
TCK 106/1-2.k Malvarlığına karşı veya sair tehdit TCK 106/1-1.k, 106/2 CMK 250, TCK 106, 112,
TCK 106/2 Nitelikli tehdit TCK 106/1 CMK 250, TCK 106, 107, 108, 109, 112, 151,
TCK 107/1 Şantaj CMK 250, TCK 106, 107, 108, 109,
TCK 107/2 Yarar sağlamak için şantaj CMK 250, TCK 106, 107, 108, 125, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
TCK 108/1 Cebir CMK 250, TCK 86, 87, 106, 108, 109, 112,
TCK 109/1 Kişiyi hürriyetinden  yoksun kılma TCK 110 TCK 109/2-3-4-5 TCK 26, 109, 111, 112,
TCK 109/2 Cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma TCK 110 TCK 109-3-4-5 TCK 26, 106, 108, 109, 111, 112, 223, 224, 234,
TCK 112/1 Eğitim ve öğrenimin engellenmesi TCK 119/1 TCK 106,  108, 109, 113, 119, 223, 224, 234,
TCK 113/1 Kamu kurumu , meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi TCK 119/1- TCK 106,  108, 109, 112, 119,
TCK 114/1 Siyasi partiyle  ilgili hakların kullanılmasının engellenmesi TCK 119/1 TCK 106,  108, 109, 114, 119,
TCK 114/2 Seçimde aday olmamaya veya seçildiği görevden ayrılmaya zorlama TCK 119/1 TCK 106,  108, 109, 114, 119,
TCK 115/1 Cebir, tehditle inanç-kanaat açıklama, değiştirme vaya bunları yapmamaya zorlama TCK 119/1 TCK 106,  108, 109, 119,
TCK 115/2 Dini ibadet ve ayinlerin  toplu olarak yapılmasının engellenmesi TCK 119/1 TCK 106,  108, 109, 119,
TCK 116/1 Konut dokunulmazlığını ihlal TCK 116/3 TCK 119/1 TCK 106,  108, 109, 119, 142, 342,
TCK 116/2 İiyeri dokunulmazlığını ihlal TCK 116/3 TCK 119/1 TCK 106,  108, 109, 119, 142, 342,
TCK 116/4 Nitelikli konut veya işyeri dokunulmazlığını ihlal TCK 119/1 TCK 106,  108, 109, 119, 142, 342,
TCK 117/1 Hukuka aykırı yöntemlerle iş ve çalışma hürriyetini ihlal TCK 119/1 TCK 106,  108, 109, 117, 119,
TCK 117/2 Çeresizliğini kullanıp sömürmek TCK 119/1 TCK 79, 80, 117, 119, 227, 229, 232,
TCK 117/3 Çaresizliğe düşürerek sömürü için sevk , tedarik  veya nakil TCK 119/1 TCK 79, 80, 109, 117, 119, 227, 229, 232,
TCK 117/4 Çalışma şartlarının değiştirilmesi için cebir  veya tehdit TCK 119/1 TCK 106, 108, 109, 117, 118, 119,
TCK 118/1 Sendikal haklarınkullanılmasının engellenmesi TCK 119/1 TCK106, 108, 109, 117, 118, 119,
TCK 118/2 Sendikal faaliyetlerin engellenmesi TCK 119/1 TCK 106, 108, 109, 117, 118, 119,
TCK 120/1 Haksiz arama TCK 122,
TCK 121/1 Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi TCK 122,
TCK 122/1 Ayrımcılık TCK 123, 124,
TCK 123/1 Kişilerin huzur ve sükununu bozma TCK 94, 96, 120, 122, 124, 183,
TCK 124/1 Kişiler arasındaki haberleşmenin engellenmesi TCK 96, 114, 115, 122, 340, 342,
TCK 124/2 Kamu kurumları arasındaki haberleşmenin engellenmesi TCK 113, 124, 243, 244,
TCK 124/3 Basın yayın organlarının yayınının engellenmesi TCK 117, 124, 244,
TCK 125/1 Hakaret TCK 125/1 2.k., 127/1, 128 TCK 125/3-4 TCK 125, 126, 127,128, 129, 131, 299, 300, 301, 340, 342, 343,
TCK 125/2 Mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görürtüli bir iletiyle hakaret TCK 127/1, 128 TCK 125/3-4 TCK 125, 126, 127,128, 129, 131, 340, 342, 343,
TCK 125/3 Nitelikli hakaret TCK 127/1, 128 TCK 125/4 TCK 125, 126, 127,128, 129, 131, 340, 342, 343,
TCK 130/1 En az üç kişiyle ihtilat ederek ölünün  hatırasına hakaret TCK 130/1 2 TCK 131
TCK 130/2 Ölünün  ceset veya kemiklerini alarak veya bunlara tahkir edici davranarak hakaret TCK 91, 131,
TCK 132/1-1.k Haberleşmenin gizliliğini ihlal TCK 132/1 2-2-4, 137 TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 243, 340, 342,
TCK 132/1-2.k Kayıt suretiyle haberleşmenin gizliliğini ihlal TCK 132/2-4, 137 TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 243, 340, 342,
TCK 132/2 Haberleşme içeriklerini hukuka aykırı ifşa TCK 132/4, 137 TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 243, 340, 342,
TCK 132/3 Kendisiyle yapılan haberleşme içeriğini  karşı tarafın rızasına almadan ifşa TCK 132/4, 137 TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 340, 342,
TCK 133/1 Kişiler arasındaki konuşmaların rızasız dinlenmesi  veya kayda alınması TCK 137 TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 243, 340, 342,
TCK 133/2 Katıldığı konuşmaların rızasız kayda alınması TCK 137 TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 340, 342,
TCK 133/3 Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması TCK 137 TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 243, 340, 342,
TCK 134/1- 1 Özel hayatın gizliliğini ihlal TCK 137 TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 243,
TCK 134/1-2 Görüntü ve seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal TCK 137 TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 243,
TCK 134/2 1 Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü  ve sesleri ifşa etmek TCK 134/2 2, 137 TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 226,
TCK 134/2 2 Basın ve yayın yoluyla kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü  ve sesleri ifşa etmek TCK 137 TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 226,
TCK 135/1 Kişisel verilerin kaydedilmesi TCK 137 TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
TCK 135/2 Nitelikli kişisel verilerin kaydedilmesi TCK 137 TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
TCK 136/1 Kişisel verileri  hukuka aykırı olarak verme  veya ele geçirme TCK 137 TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 243,
TCK 138/1 Kişisel verileri yok etmeme TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
TCK 141/1 Hırsızlık TCK 144, 145, 147, 167, 168 TCK 143 TCK 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 167, 168, 169,
TCK 142/1 Nitelikli hırsızlık TCK 144, 145, 147, 167, 168 TCK 143 TCK 116, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 167, 168, 169,
TCK 142/2 Ağır nitelikli hırsızlık TCK 144, 145, 147, 167, 168 TCK 143 TCK 116, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 167, 168, 169,
TCK 142/3-1.k Enerjiyle  ilgili nitelikli hırsızlık TCK 144, 145, 147, 167, 168 TCK 143 TCK 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 167, 168, 169,
TCK 142/3-2.k Enerjiyle  ilgili örgütlü nitelikli hırsızlık TCK 144, 145, 147, 167, 168 TCK 143 TCK 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 167, 168, 169,
TCK 144/1 Ortak mal üzerinde  hırsızlık ve kendiliğinden hak alma TCK 145, 147, 167, 168 TCK 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 167, 168, 169,
TCK 146/1 Kullanma hırsızlığı TCK 147, 167, 168 TCK 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 167, 168, 169, 289,
TCK 148/1 Yağma TCK 150/1-2, 168 TCK 149/1 TCK 42, 86, 87,106, 107, 108, 109, 110, 116, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 167, 168, 169,
TCK 148/2 Belge üzerinde yağma TCK 150/1-2, 168 TCK 149/1 TCK 42, 86, 87,106, 107, 108, 109, 110, 116, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 167, 168, 169,
TCK 149/1 Nitelikli yağma TCK 150/1-2, 168 TCK 42, 86, 87,106, 107, 108, 109, 110, 116, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 167, 168, 169,
TCK 151/1 Sahipli taşınır veya taşınmaz mala zarar verme TCK 167, 168 TCK 152/1-2 TCK 106, 116, 142, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 167, 168,
TCK 151/2 Sahipli hayvana zarar verme TCK 167, 168 TCK 152/1-2 TCK 106, 151,152, 153, 154, 167, 168,
TCK 152/1 Mala zarar vermenin nitelikli halleri TCK 167, 168 TCK 152/2 TCK 106, 116, 142, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 167, 168,
TCK 153/1 İbadethanelere  ve mezarlıklara zarar verme TCK 167, 168 TCK 153/2-3 TCK 106, 125, 126, 130, 151, 152, 153, 154, 167, 168, 216,
TCK 153/2 İbadethaneleri  ve mezarlıkları kirletme TCK 167, 168 TCK 153/3 TCK 125, 126, 130, 151, 152, 153, 154, 167, 168, 216,
TCK 154/1 Hakkı olmayan sahipli yere tecavüz TCK 167, 168 TCK 152/2 TCK 151, 152, 153, 154, 167, 168, 290,
TCK 154/2 Köy orta malına tecavüz TCK 168 TCK 151, 152, 153, 154, 168,  290,
TCK 154/3 Suyun mecrasını değişme TCK 167, 168 TCK 151, 152, 153, 154, 167, 168, 290,
TCK 155/1 Güveni kötüye kullanma TCK 167, 168 TCK 155/2 TCK 155, 156, 167, 168, 169, 289, 290,
TCK 155/2 Nitelikli güveni kötüye kullanma TCK 167, 168 TCK 155, 156, 167, 168, 169, 289, 290,
TCK 156/1 Bedelsiz senedi kullanma TCK 167, 168 TCK 155, 156, 167, 168, 209,
TCK 157/1 Dolandırıcılık TCK 159, 167, 168 TCK 158/1-2 TCK 158, 159, 167, 168, 169, 209, 212,
TCK 158/1 1 Nitelikli dolandırıcılık TCK 159, 167, 168 TCK 157, 158, 159, 167, 168, 169, 212,
TCK 158/1 2 Daha ağır nitelikli dolandırıcılık TCK 159, 167, 168 TCK 157, 158, 159, 167, 168, 169, 212,
TCK 158/2 Kamu görevlileriyle ilişkisinden bahsederek dolandırıcılık TCK 159, 167, 168 TCK 157, 158, 159, 167, 168, 169,
TCK 159/1 Hukuki ilişkiye dayanan TCK 167, 168 TCK 157, 158, 167, 168, 169,
TCK 160/1 Kaybolmuş  veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf TCK 167, 168 TCK 141, 146, 155, 156, 165, 167, 168,
TCK 161/1 Hileli iflas TCK 167, 168 TCK 162, 167, 168,
TCK 162/1 Taksirli iflas TCK 167, 168 TCK 22, 50, 161, 167, 168,
TCK 163/1 Otomatlar aracılığıyla sunulan bedelli hizmetten karşılıksız yararlanma TCK 167, 168 TCK 141, 146, 163, 167, 168, 243,
TCK 163/2 Yayınlardan sahibinin veya zilyedinin rızası olmaksızın karşılıksız yararlanma TCK 167, 168 TCK 141, 146, 163, 167, 168, 243,
TCK 164/1 Şirket  veya kooparatifler  hakkında yanlış bilgi TCK 167, 168 TCK 164, 167, 168,
TCK 165/1 Suç eşyasının satın alınması  veya kabul edilmesi TCK 167, 168 TCK 141, 142, 148, 149, 155, 157, 158, 160, 166, 167, 168,
TCK 166/1 Hukuken elde ettiği cürüm eşyası olduğunu öğrendiği eşya ile ilgili bilgi vermeme TCK 167, 168 TCK 165, 167, 168,
TCK 170/1 Genel güvenligin kasten tehlikeye sokulması TCK 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
TCK 170/2 Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ, sel, taşkın tehlikesine sebebiyet TCK 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
TCK 171/1 Taksirle  yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ, sel, taşkın tehlikesine sebebiyet TCK 22, 50, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
TCK 172/1 Radyasyon yayma TCK 171/2 TCK 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
TCK 172/2 Belirsiz sayıdaki kişilere karşı radyasyon yayma TCK 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
TCK 172/3 Hayat, sağlık veya malvarlığına önemli ölçüde zarara elverişli radyasyon yayma TCK 172/4 TCK 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
TCK 172/4 Labratuvar veya tesis işletmesi sırasında taksirle radyasyon yayma TCK 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
TCK 173/1 Atom enerjisi ile ilgili patlamaya sebebiyet verme TCK 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
TCK 173/2 Taksirle atom enerjisi ile ilgili patlamaya sebebiyet verme TCK 22, 50, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
TCK 174/1 Tehlikeli maddelerin  izinsiz olarak bulundurulması  veya el değiştirmesi TCK 174/3 TCK 174/2 TCK 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
TCK 174/2 Suç örgütü  faaliyeti çerçevesinde tehlikeli maddeleri  bulundurma, el değiştirme TCK 174/3 TCK 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 220,
TCK 174/3 Önemsiz  tür ve miktarlarda tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurma, el değiştirme TCK 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
TCK 175/1 Akıl hastası  üzerindeki bakım ve gözetim Yyükümlülüğün ihlali TCK 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
TCK 176/1 İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama TCK 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
TCK 177/1 Hayvanın  tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması TCK 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
TCK 178/1 İşaret ve engel koymama TCK 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
TCK 179/1 İşaretleri değiştirerek, yola bir şey koyarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma TCK 85, 89, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
TCK 179/2 Trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde vasıtaları sevk  ve idare TCK 85, 89, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
TCK 179/3 Alkol,uyuşturucu vb. etkisiyle güvenli sevkedemeyeceği aracı kullanma TCK 85, 89, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
TCK 180/1 Taksirle trafik güvenliğini tehlikeye sokma TCK 22, 50, 85, 89, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
TCK 181/1 Atık veya artıklarla çevrenin kasten kirletilmesi TCK 181/3-4 TCK 181, 182, 183, 184, 185,
TCK 181/2 Atık  veya artıkları ülkeye sokmak TCK 181/3-4 TCK 181, 182, 183, 184, 185,
TCK 181/3 Atık  veya artıkların çevrede kalıcı özellik göstermesi TCK 181, 182, 183, 184, 185,
TCK 181/4 Önemli sonuçlar doğuracak şekilde çevrenin kasten kirletilmesi TCK 181, 182, 183, 184, 185,
TCK 182/1-1.k Taksirle  atık veya artıklarla çevrenin kirletilmesi TCK 182/1-2.k-2 TCK 22, 181, 182, 183, 184, 185,
TCK 182/1-2.k Taksirle  atık veya artıkların çevrede kalıcı özellik göstermesi TCK 181/2 TCK 22, 181, 182, 183, 184, 185,
TCK 182/2 Önemli sonuçlar doğuracak şekilde çevrenin kasten kirletilmesi TCK 181, 182, 183, 184, 185,
TCK 183/1 Gürültüye neden olma TCK 123, 181, 182, 183, 184, 185,
TCK 184/1 Ruhsat almadan veya ruhsata aykırı bina yapma  veya yaptırma TCK 184/4-5 TCK 181, 182, 183, 184, 185,
TCK 184/2 Ruhsatsız  inşaat veya yere elektirik, su, telefonbağlanmasına izin verme TCK 184/4-5-6 TCK 181, 182, 183, 184, 185,
TCK 184/3 Ruhsatsız yerlerde sınai faaliyetlere izin verme TCK 184/6 TCK 181, 182, 183, 184, 185,
TCK 185/1 İçecek  veya yiyeceklere zehir katmak veya bozmak TCK 81, 86, 87, 185, 186, 187, 193, 194,
TCK 185/2 Taksirle içecek  veya yiyeceklere zehir katmak  veya bozmak TCK 22, 50, 85, 89, 185, 186, 187, 193, 194,
TCK 186/1 Bozulmuş -değiştirilmiş gıda -ialçları ticaret , tedarik, bulundurma TCK 186/2 TCK 81, 86, 87, 185, 186, 187, 193, 194,
TCK 187/1 Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak  biçimde ilaç yapma , satma TCK 187/2 TCK 81, 86, 87, 185, 186, 187, 193, 194,
TCK 188/1 Uyuşturucu  veya uyarıcı madde imal , ithal  veya ihraci TCK 188/2-6, 192 TCK 188/4-5-8 TCK 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
TCK 188/3 Uyuşturucu  veya uyarıcı madde satma , alma , nakletme , bulundurma TCK 188/6, 192 TCK 188/4-5-8 TCK 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
TCK 188/7 Uyuşturucu -uyarıcı hammadesini üretme, bulundurma, nakletme, ticaretini yapma TCK 192 TCK 188/8 TCK 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
TCK 190/1 Uyuşturucu  veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma TCK 192 TCK 190/3 TCK 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
TCK 190/2 Uyuşturucu  veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme TCK 192 TCK 190/3 TCK 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
TCK 191/1 Kullanmak için uyuşturucu -uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurma TCK 191/2-3-4-5-6-7, 192 TCK 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
TCK 193/1 Zehirli madde imal ve ticareti TCK 185, 186, 187, 193, 194,
TCK 194/1 Sağlık için tehlikeli madde temini TCK 185, 186, 187, 193, 194,
TCK 195/1 Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma TCK 196
TCK 196/1 Usulsuz ölü gömme TCK 195
TCK 197/1 Sahte para  üretme, ülkeye sokma, nakletme, muhafaza etme, tedavüle sokma TCK 201/1 CMK 73, 5320 S.K. 17, TCK 197, 198, 200, 201,
TCK 197/2 Sahte parayı bilerek kabul etme TCK 201/1 CMK 73, 5320 S.K. 17, TCK 197, 198, 200, 201,
TCK 197/3 Sahteliğini  bilmeden kabul ettiği parayı bu özelliğini bilerek tedavüle koyma CMK 73, 5320 S.K. 17, TCK 197, 198, 200, 201,
TCK 199/1 Sahte kıymetli damga  üretme, ülkeye sokma, nakletme, muhafaza, tedavüle sokma TCK 201/1 TCK 199, 200, 201, 202,
TCK 199/2 Sahte kıymetli damgayı  bilerek kabul etmek TCK 201/1 TCK 199, 200, 201, 202,
TCK 199/3 Sahteliğini  bilmeden kabul ettiği kıymetli damgayı  bilerek tedavüle koyma TCK 199, 200, 201, 202,
TCK 200/1 Para-kıymetli damgaları  yapma araçlarını üretme, ülkeye sokma, bulundurma vb. TCK 201/2 TCK 197, 198, 199, 201, 202,
TCK 202/1 Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan  tarafından kullanılan mühürde sahtecilik TCK 202
TCK 202/2 Kamu kurum-kuruluşları, bu nitelikte meslek kuruluşlarının mühüründe sahtecilik TCK 202
TCK 203/1 Mühür bozma TCK 289, 290,
TCK 204/1 Resmi belgede sahtecilik TCK 211 TCK 204/3 TCK 157, 158, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 212,
TCK 204/2 Düzenlemeye yetkili  kişinin  resmi belgede sahteciliği TCK 211 TCK 204/3 TCK 157, 158, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 212, 257,
TCK 205/1 1 Resmi belgeyi bozma , yok etme  veya gizleme TCK 211 TCK 205/1 2.C. TCK 157, 158, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 212,
TCK 205/1 2 Kamu görevlisinin resmi belgeyi bozma, yoketme  veya gizlemesi TCK 211 TCK 205/1 2.C. TCK 157, 158, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 212,
TCK 206/1 Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan TCK 211 TCK 157, 158, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 212,
TCK 207/1 Özel belgede sahtecilik TCK 211 TCK 157, 158, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
TCK 207/2 Sahteciliğini bildiği özel belgeyi kullanma TCK 211 TCK 157, 158, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
TCK 208/1 Özel belgeyi bozma , yoketme  veya gizleme TCK 211 TCK 157, 158, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
TCK 209/1 Açığa imzanın kötüye kullanılması TCK 211 TCK 156, 157, 158, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
TCK 210/2 Sağlık görevlisinin gerçeğe aykırı belge düzenlemesi TCK 157, 158, 207, 208, 209, 210,
TCK 213/1 Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit TCK 218/1 2 TCK 213/2, 218/1 1 TCK 106, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
TCK 213/2 Silahla  halk arasında korku  ve panik yaratmak amacıyla tehdit TCK 106, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
TCK 214/1 Suç işlemeye alenen tahrik TCK 218/1 2 TCK 114/2, 218/1 1 TCK 38, 39, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
TCK 214/2 Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak birbirlerini öldürmeye tahrik TCK 218/1 2 TCK 218/1 1 TCK 38, 39, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
TCK 215/1 Suçu  veyasuçluyu övme TCK 218/1 2 TCK 218/1 1 TCK 38, 39, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
TCK 216/1 Halkın bir kesimini diğer bir kesimine karşı kin  ve düşmanlığa alenen tahrik TCK 218/1 2 TCK 218/11 TCK 38, 39, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
TCK 216/2 Halkın bir kesimini sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet, bölge farkına dayalı alenen aşagılama TCK 218/1 2 TCK 218/1 1 TCK 125, 126, 153, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
TCK 216/3 Halkın bir kesiminin benimsediğidini değerleri alenen aşağılama TCK 218/1 2 TCK 218/1 1 TCK 125, 126, 153, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
TCK 217/1 Kamu barışını bozmaya elverişli şekilde halkı kanunları uymamaya alenen tahrik TCK 218/1 2 TCK 218/1 1 TCK 38, 39, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
TCK 219/1 Dini reislerin  görev sırasında alenen hükümeti, kanunları ve hükümet icraatını tekbih , tezyif TCK 125, 126, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
TCK 219/2 Dni reislerin  kanun, emir ve dairelerin görev-yetkilerini takbih, tezyif, halkı itiatsizliğe teşvik TCK 125, 126, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
TCK 219/3 Dini reislerin  kanuna göre kazanılmış haklara aykırı iş ve sözlerde bulunmaya icbar ve iknası TCK 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
TCK 220/1 Suç işleme amacıyla örgüt kurma TCK 221 TCK 220/3 TCK 78, 79, 91, 142, 174, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 227, 229, 314, 315,
TCK 220/2 Suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma TCK 221 TCK 220/3 TCK 78, 79, 91, 142, 174, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 227, 229, 314, 315,
TCK 220/8 Suç örgütünün  veya amacının propagandasını yapma TCK 220/8 2 TCK 38, 39, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
TCK 222/1 Şapka  ve türk harfleri kanunları’nın koyduğu yasaklara ve yükümlülüklere aykırı hareket TCK 214, 215, 216, 217, 219, 220,
TCK 223/1 Cebir, şiddet vb. ile kara ulaşım aracının  hareketini engelleme veya başka yere götürme TCK 86, 87, 88, 106, 108, 109, 223, 224,
TCK 223/2 Cebir, şiddet vb. ile deniz -demiryolu aracının  hareketini engelleme, başka yere götürme TCK 86, 87, 88, 106, 108, 109, 223, 224,
TCK 223/3 Cebir, şiddet vb. ile hava ulaşım aracının  hareketini engelleme veya başka yere götürme TCK 86, 87, 88, 106, 108, 109, 223, 224,
TCK 224/1 Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali TCK 86, 87, 88, 106, 108, 109, 223, 224,
TCK 225/1 Hayasızca hareketler TCK 225, 226, 227,
TCK 226/1 Müstehcenlik TCK 226/7 TCK 226/2 TCK 103, 105, 225, 226, 227,
TCK 226/2 Müstehcen görüntü yazı, sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlama, buna aracılık etme TCK 226/7 TCK 225, 226, 227,
TCK 226/3-1.k Müstehcen ürünlerin üretiminde çocukları kullanma TCK 226/5 TCK 103, 105, 225, 226, 227,
TCK 226/3-2.k Çocukların  kullanıldğı müstehcen ürünleri çoğaltma, satma, bulundurma vb. TCK 226/5 TCK 225, 226, 227,
TCK 226/4 Şiddetle, ölüyle, hayvanla, anal müstehcen  ürünleri üretme, satma, bulundurma vb. TCK 226/7 TCK 226/5 TCK 225, 226, 227,
TCK 226/5 Çocukla , şiddetle , ölüyle , hayvanla ,anal müstehcen ürünlerin yayınlanması TCK 226/7 TCK 225, 226, 227,
TCK 227/1 Çocuğu fuhuşa teşfik , bunu kolaylaştırma, tedarik, barındırma veya aracılık etme TCK 227/4-5-6 TCK 77, 80, 225, 226, 227,  232, 233,
TCK 227/2 Fuhuşa teşfik, bunu kolaylaştırma, tedarik, barındırma veya aracılık etme TCK 227/4-5-6 TCK 77, 80, 225, 226, 227,
TCK 227/4 Cebir, tehdit veya hile ile veya çaresizliğinden yararlanarak fuhuşa sevk TCK 227/5-6 TCK 77, 80, 86, 87, 106, 108, 225, 226, 227,
TCK 227/5 Fuhuşa teşfiki  eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, vasi, eğitici, bakıcı vb.nin  işlemesi TCK 227/6 TCK 77, 80, 86, 87, 106, 108,  225, 226, 227,  232, 233,
TCK 227/6 Fuhuş suçunun  suç için kurulmuş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi, TCK 77, 80, 220, 225, 226, 227,
TCK 228/1 Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama TCK 228/2 TCK 228
TCK 228/2 Çocukarın kumar oynaması için yer ve imkan sağlama TCK 228
TCK 229/1 Çocukları , kendisini idare edemeyecekleri dilencilikte kullanma TCK 229/2-3 TCK 77, 80, 229, 232, 233,
TCK 229/2  Hısımların , çocukları, kendisini idare edemeyecekleri dilencilikte kullanması TCK 229/3 TCK 77, 80, 229, 232, 233,
TCK 229/3 Örgütlü , çocukları , kendisini idare edemeyecekleri dilencilikte kullanma TCK 77, 78,  80, 220, 229,
TCK 230/1 Evli olmasına rağmen başkasıylaevlenme işlemi yaptırma TCK 230
TCK 230/2 Evli olduğunu bildiği  bir kimse ile evlilik işlemi yaptırma TCK 230
TCK 230/3 Gerçek kimliğini saklayarak bir başkasıyla evlenme işlemi yaptırma TCK 230
TCK 230/5 Aralarında evlenme olmaksızın evlenmenin dinsel törenini yaptırma TCK 230
TCK 230/6 Resmi evlenme belgesini görmedenevlenmenin dinsel törenini yapma TCK 230
TCK 231/1 Çocuğun soybağını değiştirme veya gizleme TCK 231
TCK 231/2 Özen yükümlülüğüne aykırılıkla sağlık kurumunda çocukların karışmasına sebebiyet TCK 22, 50, 231
TCK 232/1 Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine kötü muamele TCK 232, 233, 234,
TCK 232/2 İdaresi altında,  bakmak, eğitmek yükümlülüğündekinedisiplin yetkisini kötüye kullanma TCK 232, 233, 234,
TCK 233/1 Aile hukukundan kaynaklanan bakım , eğitim veya destek olma yükümlülüğünü ihlal TCK 232, 233, 234,
TCK 233/2 Hamile eşini  veya sürekli birlikte yaşadığı evli olmayan kadını çaresiz durumda terk TCK 232, 233, 234,
TCK 233/3 Bağımlılık, onur kırıcı halle çocukların  ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır tehlikeye sokma TCK 191, 227, 232, 233, 234,
TCK 234/1 Velayeti alınmış ana, baba, hısmının, 17 yaşından küçüğü yasal temsilciden kaçırması TCK 234/2 TCK 109, 232, 233, 234,
TCK 234/2 Velayetsiz ana, baba, hısımın 13 den küçüğü adiyen , 17 den küçüğü cebir-tehditle kaçırması TCK 86, 87, 106, 108, 109, 232, 233, 234,
TCK 234/3 Evden kaçan çocuğu  ailesini veya yetkili makamları haberdar etmeksizin yanında tutma TCK 109, 232, 233, 234,
TCK 235/1 İhaleye fesat karıştırma TCK 235/3 TCK 235, 236, 242, 250, 252, 257,
TCK 236/1 Edimin ifasına fesat karıştırma TCK 235, 236,238,  242, 250, 252, 257,
TCK 237/1 Yalan haber veya hileli yollarla fiyatları etkileme TCK 237/2-3 TCK 236, 237,  242, 323,
TCK 238/1 Taahüdünü yerine getirmeyerek kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma TCK 236, 237, 240, 242, 322,
TCK 239/1 Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi  veya belgeyi açıklama TCK 239/3-4 TCK 237, 239, 242, 258, 333,
TCK 239/2 Fenni keşif ve buluşlarla sınai uygulamalara ilişkin bilgileri açıklama TCK 239/3-4 TCK 239, 242, 258, 333,
TCK 239/3 Fenni keşif, buluş, sınai uygulama veya ticari sırrı yabancılara açıklama TCK 239, 242, 258, 333,
TCK 239/4 Cebir  veya tehdit ile fenni keşif, buluş, sınai uygulama veya ticari sırrı açıklatma TCK 106, 108, 239, 242, 333,
TCK 240/1 Mal veya hizmet satımından kaçınarak kamu için acil ihtiyacın çıkmasına sebebiyet TCK 236, 237, 240, 242, 322,
TCK 241/1 Tefecilik TCK 242
TCK 243/1 Bilişim sistemine  hukuka aykırı girme ve orda kalmaya devam etme TCK 243/2 TCK 243/3 TCK 142, 158, 163, 243, 244, 245, 246, 342,
TCK 243/2 Paralı bilişim sistemine  hukuka aykırı girme ve orda kalmaya devam etme TCK 243/3 TCK 142, 158, 163, 243, 244, 245, 246,
TCK 243/3 Bilişim sistemine hukuka aykırı girme, orada kalma sonucu verilerin yok olması, değişmesi TCK 142, 158, 163, 243, 244, 245, 246,
TCK 244/1 Bilişim sisteminin işleyişini engelleme  veya bozma TCK 244/3-4 TCK 142, 158, 163, 243, 244, 245, 246, 342,
TCK 244/2 Bilişim sistemindeki verileri bozma, değiştirme, başka yere gönderme, veri yerleştirme TCK 244/3-4 TCK 142, 158, 163, 243, 244, 245, 246, 342,
TCK 244/4 Sistemi engelleme, bozma, değiştirmeyle kendine, başkasına haksız çıkar sağlama TCK 142, 158, 163, 243, 244, 245, 246,
TCK 245/1 Banka -kredi kartını  ele geçirip rıza hilafına kullanıp kendisine, başkasına çıkar sağlama TCK 245/4-5 TCK 158, 168, 246,
TCK 245/2 Başkasının hesabıyla ilişkili sahte banka -kredi kartı  üretmek, satmak, bulundurmak TCK 142, 158, 243, 244, 245, 246,
TCK 245/3 Sahtecilik  yapılan banka kredi kartını kullanarak kendisine, başkasına çıkar sağlama TCK 158, 168, 246,
TCK 247/1 Zimmet TCK 247/3, 248, 249 TCK 247/2 TCK 141, 142, 155, 158, 247, 248, 249, 250, 251, 252. 257,
TCK 250/1 İcbar suretiyle irtikap TCK 250/2-3 TCK 106, 108, 148, 149, 250, 251, 252, 255, 257, 259, 261, 266,
TCK 250/2 İkna suretiyle irtikap TCK 250/3 TCK 250, 251, 252, 255, 257, 259, 261, 266,
TCK 250/3 Kişinin hatasından yararlanarak  ikna suretiyle irtikap TCK 250, 251, 252, 255, 257, 259, 261, 266,
TCK 251/1 Denetim görevlisinin zimmet  veya irtikaba göz yumması TCK 251/2 TCK 37, 248, 249, 250, 251, 257,
TCK 251/2 Denetim görevinin ihmali suretiyle zimmet veya irtikapa imkan sağlama TCK 39, 248, 250, 251, 257,
TCK 252/1 Rüşvet TCK 254 TCK 252/2 TCK 250, 252, 253, 254, 255, 257, 259, 261,
TCK 252/2 Rüşvet alan , anlaşmasını yapanın yargı görevlisi , hakem, bilirkişi, y. m. müşavir olması TCK 254 TCK 250, 252, 253, 254, 255, 257, 259, 261,
TCK 255/1 Yetkili olmadığı bir işi kullanarak yarar sağlama TCK 250, 252, 253, 254, 255, 257, 259, 261,
TCK 257/1 Görevi kötüye kullanma TCK 257/2 TCK 250, 252, 253, 254, 255, 257, 259, 261,
TCK 257/2 Görevi ihmal TCK 250, 252, 253, 254, 255, 257, 259, 261,
TCK 257/3 İrtikap olmayan çıkar sağlama TCK 250, 252, 253, 254, 255, 257, 259, 261,
TCK 258/1 Kamu görevlisinin görevine ilişkin sırrı , gizli kalması gereken bilgileri açıklaması TCK 237, 239, 242, 258, 333,
TCK 258/2 Görevi biten kamu görevlisinin göreve ilişkin sırrı , gizli kalacak bilgileri açıklaması TCK 237, 239, 242, 258, 333,
TCK 259/1 Kamu görevlisinin   görevin sağladığı nüfuzla başkasına mal, hizmet satmaya çalışması TCK 250, 252, 253, 254, 255, 257, 259, 261,
TCK 260/1 Kamu görevinin terki  veya yapılmaması TCK 260/1 2 -2 TCK 257, 260, 262, 265,
TCK 260/2 Kamu görevlilerinin mesleki-sosyal haklar için hizmeti aksatmayacak hizmet bırakması TCK 257, 260, 262, 265,
TCK 261/1 Kamu görevlisinin kişilerin malları üzerinde zorla tasarrufu TCK 250, 252, 253, 254, 255, 257, 259, 261,
TCK 262/1 Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi  veya sürdürülmesi TCK 262, 264, 265, 266, 317, 322,
TCK 263/1 Kanuna aykırı eğitim kurumu açma  veya işletme TCK 162, 263
TCK 264/1 Hakkı olmaksızın bir mesleğin resmi elbisesini giyme  nişan, madalya takma TCK 264/2 TCK 262, 264, 265, 266, 317, 322,
TCK 264/2 Hakkı olmayan mesleğin elbisesini giyip  olanaklarından yararlanarak suç işleme TCK 262, 264, 265, 266, 317, 322,
TCK 265/1 Görevini yaptırmamak için direnme TCK 265/2-3-4 TCK 106, 108, 265,
TCK 265/2 Yargı Görevini yaptırmamak için direnme TCK 265/3-4 TCK 106, 108, 265,
TCK 267/1 İftira TCK 269 TCK 267/2-3-4-5-6-7 CMK 329, TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 267/2 Fiilin maddi eser ve delilini uydurarak iftira TCK 269 TCK 267/2-3-4-5-6-7 CMK 329, TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 267/3 Göz altına alma veya tutuklama dışında koruma tedbirine yolaçan iftira TCK 269 TCK 267/2-3-4-5-6-7 CMK 329, TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 267/4 Göz altına alma veya tutuklamaya neden olan iftira TCK 269 TCK 267/2-3-4-5-6-7 CMK 329, TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 267/5- 1 Ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet hapse neden olan iftira TCK 269 TCK 267/2-3-4-5-6-7 CMK 329, TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 267/5-2.k Süreli hapse neden olan iftira TCK 269 TCK 267/2-3-4-5-6-7 CMK 329, TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 267/6 İnfazına başlanan hapse yolaçan iftira TCK 269 TCK 267/2-3-4-5-6-7 CMK 329, TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 267/7 Hapis dışında adli -idari yaptırma yolaçan iftira TCK 269 CMK 329, TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 270/1 Suç üstenme TCK 270/1 2 TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 271/1 Suç uydurma CMK 329, TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 272/1 Yalan tanıklık TCK 273, 274 TCK 272/2-3-4-6-7 CMK 53, TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 272/2 Mahkeme huzurunda , yemirli dinlemeye yetkili kişi-kurul önünde yalan tanıklık TCK 273, 274 TCK 272/3-4-6-7 CMK 53, TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 272/3 Üç yıldan fazla hapis ni gerektiren suçla ilgili yalan tanıklık TCK 273, 274 TCK 272/4-6-7 CMK 53, TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 272/8 Hapis dışında bir yaptırıma yol açan yalan tanıklık TCK 273, 274 CMK 53, TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 275/1 Yalan yere yemin TCK 275/2-3, 274 TCK 267, 271, 275, 288,
TCK 276/1 Gerçeğe aykırı bilirkişilik TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 276/2 Gerçeğe aykırı tercümanlık TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 277/1-1.k Yargı görevi yapanı etkileme TCK 277/1-2.k TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 277/1-2.k İltimas  derecesini geçmeyecek şekilde yargı görevi yapanı etkileme TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 278/1 İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeme TCK 278/3 TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 278/2 Neticelerinin sınırlandırılması hala mümkün bir suçu yetkili makamlara bildirmeme TCK 278/3 TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 279/1 Kamu görvlisinin  göreviyle bağlantılı öğrendiğisuçu bildirmede ihmali , geçikmesi TCK 179/2 TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 279/2 Adli kolluk görevlisinin  göreviyle bağlantılı öğrendiği suçu bildirmede ihmali , geçikmesi TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 280/1 Sağlık mesleği mensubunun suçu bildirmemesi TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 281/1 Suç delillerini yok etme , gizleme  veya değiştirme TCK 281/1 1-3 TCK 281/2 TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 282/1 Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama TCK 282/5 TCK 282/2-3 TCK 281, 282, 283, 284,
TCK 283/1 Suçluyu kayırma TCK 283/3 TCK 283/2 TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 284/1 Tutuklu veya hükümlünün bulunduğu yeri bildiği halde bildirmeme TCK 284/4 TCK 284/3 TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 284/2 İşlenmiş suçun delillerinin  başkaları tarafından saklandığı yeri bildiği halde bildirmeme TCK 284/4 TCK 284/3 TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
TCK 285/1 Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal TCK 285/3 TCK 125, 134, 135, 136, 137, 285, 286,
TCK 285/2 Kapalı yapılması gereken duruşmadaki  açıklama ve görüntüleringililiğini alenen ihlal TCK 285/3 TCK 125, 134, 135, 136, 137, 285, 286,
TCK 285/4 Kişilerin suçlu görünmesini sağlayacak görüntü yayınlama TCK 125, 134, 135, 136, 137, 285, 286,
TCK 286/1 Soruşturma-kovuşturmada ses ve görüntülerin yetkisizce kayda alınması, nakli TCK 125, 134, 135, 136, 137, 285, 286,
TCK 287/1 Yetkili hakim-savcı kararı olmaksızın genital muayeneye götürme – muayene yapma TCK 287/2 TCK 94, 95, 96, 102, 103, 105, 109, 123, 125, 134, 137, 257,
TCK 288/1 Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs TCK 125, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 288,
TCK 289/1 Muhafaza görevini kötüye kullanma TCK 289/1 2-2 TCK 146, 247, 250, 251, 257, 261, 289, 290,
TCK 289/3 Muhafaza için teslim olunan eşyanın özensizlikle kaybolmasına  , bozulmasına sebebiyet TCK 22, 289, 290,
TCK 289/4 Bir suçla ilgili elkonulan eşyayı amacı dışında kullanma TCK 146, 247, 250, 251, 257, 261, 289, 290,
TCK 290/1 Hükmen haksahibine teslim olunan teslim olunan taşınmaza tekrar el koyma TCK 154, 290,
TCK 291/1 Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme TCK 141, 142, 148, 149, 151, 152, 157, 158, 289, 290,
TCK 292/1 Hükümlü veya tutuklunun kaçması TCK 293 TCK 292/2-3 TCK 206, 268, 270, 283, 291, 292, 294
TCK 292/2 Hükümlü  veya tutuklunun  cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kaçması TCK 293 TCK 292/3 TCK 291, 292, 293, 294, 295,
TCK 294/1 Gözaltına alınanın  veya tutuklunun kaçmasını sağlama TCK 294/6 TCK 294/3-4-5 TCK 106, 108, 265, 291, 292, 293, 294, 295,
TCK 294/2 1 Müebbet hapse hükümlünün kaçmasını sağlama TCK 294/6 TCK 294/3-4-5 TCK 257, 265, 291, 292, 293, 294, 295,
TCK 294/2 2 Ağırlaştırılmış müebbet hapse hükümlünün kaçmasını sağlama TCK 294/6 TCK 294/3-4-5 TCK 257, 265, 291, 292, 293, 294, 295,
TCK 294/8 Gözaltına alınanın, tutuklunun, hükümlünün,görevlinin özensizliğinden kaçması TCK 22, 257, 265, 291, 292, 293, 294, 295,
TCK 295/2 Görevlinin , gözaltına alınanın, tutuklunun, hükümlünün geçici uzaklaşmasına izini TCK 22, 257, 265, 291, 292, 293, 294, 295,
TCK 296/1 Hükümlü  veya tutukluların ayaklanması TCK 296/1 2 TCK 257, 291, 292, 293, 294, 295, 296,
TCK 297/1 İnfaz kurumuna, tutukevine silah , uyusturucu , uyarıcı, elektronik haberleşme aracı sokma TCK 297/4 TCK 297/1-2.k-3 TCK 292, 294, 295, 296, 297,
TCK 297/2 İnfaz kurumuna veya tutukevine diğer yasak eşyayı sokma TCK 297/4 TCK 297/3 TCK 188, 190, 191, 194, 283, 297,
TCK 298/1 İnfaz ve tutukevlerindekilerin hak kullanımını engelleme, hak kullanmamaya teşfik TCK 283, 297,
TCK 299/1 Cumhurbaşkanına hakaret TCK 299/2 TCK 125, 126, 127, 128, 129, 299, 300, 301, 310,
TCK 300/1 Türk bayrağı’nı  yırtarak, yakarak veya sair surette alenen aşağılama TCK 300/3 TCK 125, 126, 127, 128, 129, 299, 300, 301,
TCK 300/2 İstiklal marşı’nı alenen aşağılama TCK 300/3 TCK 125, 126, 127, 128, 129, 300, 301,
TCK 301/1 Türk milletini, devletini, TBMM’yi, TC hükümetini ve yargı organlarını alenen aşağılama TCK 301/4 TCK 301/3 TCK 125, 126, 127, 128, 129, 300, 301,
TCK 301/2 Devletinaskeri  veyaemniyet  teşkilatını alenen aşağılama TCK 301/4 TCK 125, 126, 127, 128, 129, 299, 300, 301,
TCK 302/1 Devletin birliğini  ve ülke bütünlüğünü bozma CMK 250, TCK 125, 126, 127, 128, 129, 300, 301,
TCK 303/1 Düşman  devlet ordusunda hizmet  kabul etmek,devlete  karşı savaşa girmek TCK 303/4 CMK 250, TCK 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 314, 315, 316,
TCK 303/2 Düşman  devlet ordusunda herhangi bir komuta görevi  kabul etmek TCK 303/4 CMK 250, TCK 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 314, 315, 316,
TCK 304/1 Devlete  karşı savaş açılması ,hasmane hareketler için diğer devlet yetkililerini tahrik CMK 250, TCK 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 314, 315, 316,
TCK 305/1 Temel millli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama TCK 305/2 TCK 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 314, 315, 316,
TCK 305/2 Savaşta  temel milli yararlara karşı  faaliyette bulunmak için yarar sağlama TCK 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 314, 315, 316,
TCK 306/1 Savaşa  yolaçabilecek, yabancı devlet aleyhine asker toplama , hasmane hareket TCK 306/3-4-6 TCK 306/2 CMK 250, TCK 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 314, 315, 316,
TCK 306/2 Yabancı devlet aleyhine asker toplama , hasmane hareket sonucu savaşa çıkması CMK 250, TCK 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 314, 315, 316,
TCK 306/3 Siyasal ilişkileri bozabilecek yabancı devlet aleyhine asker toplama , hasmane hareket TCK 306/4 CMK 250, TCK 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 314, 315, 316,
TCK 306/4 Yabancı  devlet aleyhine asker toplama , hasmane hareket sonucu  ilişkilerin bozulması CMK 250, TCK 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 314, 315, 316,
TCK 307/1 Askeri araç  veya  tesisleri tahrip TCK 307/2 CMK 250, TCK 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 314, 315, 316,
TCK 307/2 Düşman  yararına- Savaş  yetenek ve hareketı tehlikeye sokan askeri araç -tesis tahribi CMK 250, TCK 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 314, 315, 316,
TCK 307/3 Görevlinin taksiri  sonucu askeri araç  veya  tesisleri tahribi CMK 250, TCK 22, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 314, 315, 316,
TCK 307/4 Savaş  zamanı askeri harekatlara zarar  için yabancılarla anlaşma , buna yönelik fiil TCK 307/5 CMK 250, TCK 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 314, 315, 316,
TCK 307/5 Savaş zamanı yabancılarla anlaşma  veya zararlı fiiller nedeniyle askeri zarar CMK 250, TCK 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 314, 315, 316,
TCK 307/6 Savaş  zamanı askeri harekatlara zarar  için yabancının anlaşma yapması CMK 250, TCK 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 314, 315, 316,
TCK 308/1 Düşman devlete maddi ve mali yardım CMK 250, TCK 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 314, 315, 316,
TCK 308/2 Düşman devletin borçlanmasına -borçlarını ödemesine katılma -kolaylaştırma CMK 250, TCK 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 314, 315, 316,
TCK 308/3 Savaşta düşmanın savaş gücüne katkı edecek şekilde doğrudan-dolaylı ticaret CMK 250, TCK 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 314, 315, 316,
TCK 309/1 Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya , değiştirmeye, işlevsizleştirmeye teşebbüs CMK 250, TCK 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 314, 315, 316,
TCK 310/1 Cumhurbaşkanına suikast CMK 250, TCK 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
TCK 310/2 Cumhurbaşkanına fiili saldırı CMK 250, TCK 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
TCK 311/1 Cebir-şiddetle TBMM yi ortadan kaldırmaya , görevini engellemeye teşebbüs CMK 250, TCK 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
TCK 312/1 Cebir-şiddetleTC hükümeti’ni ortadan kaldırmaya , görevini engellemeye teşebbüs CMK 250, TCK 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
TCK 313/1 1 Türkiye cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik TCK 313/1 2, 313/3 CMK 250, TCK 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
TCK 313/1 2 Tahrik sonucu  TC hükümetine karşı isyanın gerçekleşmesi TCK 313/3 CMK 250, TCK 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
TCK 313/2 1 Türkiye cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyanı idare etme TCK 313/3 CMK 250, TCK 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
TCK 313/2 2 Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana katılma TCK 313/3 CMK 250, TCK 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
TCK 314/1 Devletin güvenlik, düzen, işleyişine karşı suç için silahlı örgüt kurma  , yönetme CMK 250, TCK 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
TCK 314/2 Devletin güvenlik, düzen, işleyişine karşı suç için kurulan örgüte üye olma CMK 250, TCK 220, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
TCK 315/1 Devletin güvenlik, düzen, işleyişine karşı suç için kurulan örgütün silahlanmasına katkı CMK 250, TCK 220, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
TCK 316/1 Devletin güvenlik, düzen, işleyişine karşı suç işlemek için başkalarıyla anlaşma TCK 316/2 CMK 250, TCK 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
TCK 317/1 Görevli -yetkili olmadan , askeri birimin , limanın, şehrin komutasını alma CMK 250, TCK 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
TCK 317/2 Askeri birim, liman, şehrin komutanlığı terk için verilen emirlere uymama CMK 250, TCK 262, 264, 317,
TCK 318/1 Halkı askerlikten soğutma TCK 318/2 TCK 262, 264, 317, 318,
TCK 319/1 Askerleri itiatsizliğe teşvik TCK 319/2-3 TCK 301, 302, 303, 304, 305, 306, 318, 319, 320, 321, 322, 323,
TCK 319/2 Askerleri itiatsizliğe alenen teşvik TCK 319/2-3 TCK 301, 302, 303, 304, 305, 306, 318, 319, 320, 321, 322, 323,
TCK 320/1 Hükümetin izni olmaksızın yabancı hizmetine asker yazma -silahlandırma TCK 320/2 CMK 250, TCK 301, 302, 303, 304, 305, 306, 318, 319, 320, 321, 322, 323,
TCK 320/3 Hükümetin izni olmaksızın yabancı hizmetine asker yazılma-silahlanma CMK 250, TCK 303, 304, 305, 306, 320, 325,
TCK 321/1 Savaş  zamanında devletin yetkililerinin emirlerine  bilerek aykırı hareket CMK 250, TCK 303, 304, 305, 306, 320, 325,
TCK 322/1 Savaş  zamanı devletle sözleşmedeki yükümlülükleri yerine getirmeme TCK 322/4 CMK 250, TCK 321, 322, 323,
TCK 322/2 Taksirle savaş zamanı devletle sözleşmedeki yükümlülükleri yerine getirmeme CMK 250, TCK 321, 322, 323,
TCK 322/3 Savaş  zamanı devletlesözleşmenin yerine gelmemesine   aracı-temsilcinin sebebiyeti TCK 322/4 CMK 250, TCK 22, 321, 322, 323,
TCK 322/4 Savaş  zamanı devletle sözleşmedeki yükümlülüklerin  yerine getirilmemesinde hile CMK 250, TCK 321, 322, 323,
TCK 323/1 Savaşta yalan haber yayma TCK 323/2-3 TCK 321, 322, 323,
TCK 323/2 Savaşta  propagandayla, askerlere yönelik-yabancıyla anlaşma neticesi yalan haber yayma TCK 323/3 TCK 321, 322, 323,
TCK 323/3 Düşmanla anlaşma  neticesi savaşta yalan haber yayma TCK 321, 322, 323,
TCK 323/4 Savaş  zamanındamilletin direncini  etkileyebilecek para  vb.nin değerine  yönelik hareket TCK 323/5 TCK 321, 322, 323,
TCK 324/1 Barış  zamanında kamu görevlisinin seferberlikle ilgili görevini ihmali TCK 321, 322, 323,
TCK 325/1 Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletten  unvan ve benzeri payeler kabulü TCK 324
TCK 326/1 Devletin güvenliğine  ve yararlarına ilişkin belge  üzerinde yasadışı işlemler TCK 326/2 CMK 250, TCK 320, 325, 326,
TCK 326/2 Savaş  zamanı veya askeri etkenliği   etkileyebilecek, belge  üzerinde yasadışı işlemler CMK 250, TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 327/1 Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgiyi temin TCK 327/2 CMK 250, TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 327/2 Savaş  zamanı veya askeri etkenliği etkileyebilecek şekilde gizli bilgiyi temin TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 328/1 Casusluk  için devletin güvenliği-yararları bakımından gizli  kalacak bilgiyi  temin TCK 328/2 CMK 250, TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 328/2 Casusluk için savaş  zamanı-askeri etkenliği  etkileyebilecek gizli bilgiyi temin CMK 250, TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 329/1 Devletin güvenliğine  ve siyasal yararlarına ilişkin bilgi açıklama TCK 329/3 TCK 329/2 CMK 250, TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 329/2 Savaş  zamanı / askeri etkenliği etkileyebilecek güvenlik-siy. yarara  ilişkin bilgi açıklama TCK 329/3 CMK 250, TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 329/3 1 Taksirle devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgi açıklama CMK 250, TCK 22, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 329/3 2 Taksirle savaş  zamanı  veya askeri etkenliği  etkileyebilecek bilgi açıklama CMK 250, TCK 22, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 330/1 Casusluk  için devletin güvenliğine  ve siyasal yararlarına ilişkin bilgi açıklama TCK 330/2 CMK 250, TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 330/2 Casusluk  için savaş  zamanı- askeri etkenliği  etkileyebilecek şekilde bilgi açıklama CMK 250, TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 331/1 Uluslararası casusluk CMK 250, TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 332/1 Askeri yasak bölgelere  gizlice veya hile ile girme TCK 332/2 TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 332/2 Savaş  zamanı askeri yasak bölgelere  gizlice veya hile ile girme TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 333/1 Görevi ned. öğrendiği gizli buluş-sınai yenilikleri   kendisi-başkası yararına kulllanma TCK 333/2 CMK 250, TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 333/2 Görevi ned. öğrendiği askeri etk.  etkileyebilecek gizli yeniliği  düşman yararına kullanma CMK 250, TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 333/3 Yabancı ülkede görevlendirilen  kişinin zarar doğurabilecek sadakatsizliği CMK 250, TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 333/4 Devlet sırlarından yararlanma ve sadakatsizliği öğrenip de yetkililere zamanında bildirmeme CMK 250, TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 334/1 Yetkililerin açıklanmasını yasakladığı gizli kalması gereken bilgileri temin TCK 334/2 CMK 250, TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 334/2 Askeri etkenliği  etkileyebilecek,  yetkililerin açıklanmasını yasakladığı gizli bilgileri temin CMK 250, TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 335/1 Casusluk  için yetkililerin açıklanmasını yasakladığı gizli  kalması gereken bilgileri temin TCK 335/2 CMK 250, TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 335/2 Casusluk  için düşman yararına veya askeri etkenliği etkileyebilecek gizli bilgileri temin CMK 250, TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 336/1 Yetkililerin açıklanmasını yasakladığı gizli  kalması gereken bilgileri açıklama TCK 336/2 CMK 250, TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 336/2 Savaş  zamanı-askeri etkenliği  etkileyebilecek, açkılanması yasak gizli bilgileri açıklama CMK 250, TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 336/3 1 Taksirle  açıklanması yasak gizli  kalması gereken bigileri açıklama CMK 250, TCK 22, 50, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 336/3 2 Taksirle  savaş zamanı-ask.etk. etkileyebilecek açıklanması yasak gizli bilgileri açıklama CMK 250, TCK 22, 50, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 337/1 Casusluk  için yetkililerin açıklanmasını yasakladığı gizli  kalması gereken bilgileri  açıklama TCK 337/2 CMK 250, TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 337/2 Casusluk  için savaş  zamanı-askeri etkenliği  etkileyebilecek  gizli bilgileri açıklama CMK 250, TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 338/1 Taksirle devlet sırlarına karşı suçu  olanaklı kılma veya kolaylaştırma TCK 338/2 CMK 250, TCK 22, 50, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 338/2 Taksirle  savaş zamanı-askeri etk.  etkileyebilecek  devlet sırrına karşı suçu  kolaylaştırma CMK 250, TCK 22, 50, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 339/1 Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma TCK 339/2 CMK 250, TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 339/2 Savaş  zamanı devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma CMK 250, TCK 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
TCK 341/1 Resmen çekilmiş yabancı devlet bayrağına , egemenlik alemetlerine alenen hakaret TCK 125, 126,304, 305, 341, 343,

Yazıda katkısı bulunan avukatlar:
Av.Feyz Pazarbaşı
Av.Mehmet Sait Pazarbaşı
Av.Fatoş Berna Pazarbaşı Dilan

Cezayı hafifletici nedenler ve Cezayı ağırlaştırıcı sebepler listesi konusunda uzman avukat ile iletişim talebinde bulunarak hukuki danışma için Randevu - Adres - Telefonlar bağlantısını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
https://www.pazarbasi.av.tr/cezayi-hafifletici-nedenler-ve-cezayi-agirlastirici-sebepler-listesi/
Bugün: 17-Oct-2021 18:52:31
Dünya saati: 17-10-21 15:52:31
Yazının yazıldığı tarih ve gün : Salı

Son arananlar: 

Yorumlar » (Yok)

 

Yorum yapma kapalı!


 Last 50 Posts
 Back
Change Theme...
 • Users » 1
 • Posts/Pages » 9,831
 • Comments » 0
Change Theme...
 • VoidVoid
 • LifeLife
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterWater
 • FireFire
 • LightLight « Default

Anasayfa  No Child Pages.

Avukatlar  No Child Pages.

Hukuksal Kavramlar  No Child Pages.