11 May 2017 @ 23:12 

İstifa Eden İşçinin Hakları

Yasal olarak işçi zorla çalıştırılamayacağına göre işçinin kendi isteği ile istifası doğal bir hak olup, bunun yasal güvencesi Anayasal bir hak olan çalışma özgürlüğüdür. İşçinin zorla çalıştırılması mümkün olmayıp, angarya teşkil eder ki bir işçinin yaşamı boyunca bir işverene bağımlı çalışmak zorunda olması hukuka aykırıdır.

Hukuki bir işlem niteliğinde olan istifanın sonuçları  :

Çoğu Yargıtay kararları istifa sözcüğünü genel olarak işçinin iş akdini haksız feshi için kullanmaktaysa da işçinin istifa etmesi durumu iş sözleşmesini sona erdirmesi açısından ikiye ayrılır; Bunlar haklı sebeple istifa ve haklı neden olmadan istifa olarak özetlenebilir.

İş yasası işçinin işyerinde daha fazla çalışmasının artık kendisinden beklenilemeyecek kadar haklı sebeple iş akdini sona erdirme hakkı bulunduğu hükmünü içermektedir. İş kanunu 24 madde gereğince; “Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.

istifa-eden-iscinin-haklari

istifa-eden-iscinin-haklari

İşçinin haklı sebeplerle fesih hakkı nelerdir?

I- Sağlık nedenleri ile fesih:

a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

II- Ahlak ve İyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri gereğince fesih :

a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa,

d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.

e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa…

İşçi iş akdini kendisi feshedebilir.

isci-istifa

işçi herhangi bir haklı neden olmadan kendisi istifa ederse?

Sonuç olarak;

 • İşçinin kendi isteğiyle istifa ederek iş akdine son vermesi durumunda kural olarak işçi kıdem tazminatı isteyebilir mi sorusunun cevabı hayır olacaktır.  Üstelik haklı bir gerekçe olmadan kendi isteğiyle işten çıkan veya işi bırakan işçi iş kanundaki ihbar sürelerine uymazsa, işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda dahi kalabilir.
 • Fakat yukarıda açıklandığı üzere iş akdinin işçi tarafından iş yasası 24.maddede sayılı haklı sebeplerle sona erdirmesi şeklinde istifa etmesi halinde bu yöntemle istifa eden işçinin hakları korunacak ve işçi kıdem tazminat talep etme hakkına sahip olacaktır.

Tüm bu bilgiler doğrultusunda istifa etmeyi düşünüyorsanız, istifa etmeden önce mutlaka okuyun ve yazdığınız istifa dilekçesi hakkında mutlaka avukata danışmayı ihmal etmeyiniz.


Yazıda katkısı bulunan avukatlar:
Av.Feyz Pazarbaşı
Av.Mehmet Sait Pazarbaşı
Av.Fatoş Berna Pazarbaşı Dilan

İstifa eden işçinin hakları konusunda uzman avukat ile iletişim talebinde bulunarak hukuki danışma için Randevu - Adres - Telefonlar bağlantısını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
https://www.pazarbasi.av.tr/istifa-eden-iscinin-haklari/
Bugün: 19-Apr-2024 09:46:57
Dünya saati: 19-04-24 06:46:57
Yazının yazıldığı tarih ve gün : 11/05/2017Perşembe


 

Yorumlar » (Yok)

 

Yorum yapma kapalı!


 Last 50 Posts
 Back
Change Theme...
 • Users » 1
 • Posts/Pages » 9,831
 • Comments » 0
Change Theme...
 • VoidVoid
 • LifeLife
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterWater
 • FireFire
 • LightLight « Default

Anasayfa  No Child Pages.

Avukatlar  No Child Pages.

Hukuksal Kavramlar  No Child Pages.