Anasayfa

 

PAZARBAŞI HUKUK BÜROSU


İstanbul Osmanbey-Şişli adresinde mukim Pazarbaşı Avukatlık Bürosu sitesinde (*);

 • Hukuk bürosu tanıtımı
 • Adres ve telefon bilgisi
 • Genel hukuk bilgileri
 • Branşlara göre tasnif edilmiş ilgili hukuk bölümü makaleleri
 • Sanal ofis uygulamaları ve avukat-müvekkil randevu ve dava takip sistemi uygulamaları bulunmaktadır.

Pazarbaşı Avukatlık Bürosu, Av.Mehmet Sait Pazarbaşı tarafından 1968 yılında İstanbul’da kurulmuş olup, müvekkillerine 50 yıla yakın süredir en iyi biçimde hukuki hizmetler sunmayı hedefleyen tecrübeli ve uzman kadrosu ile Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Bilişim, Ceza hukuku, İcra Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Sigorta hukuku gibi hukukun birçok dalında şirket ve şahıslara hukuksal danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetleri faaliyetine 1968 yılında başlayan Pazarbaşı Avukatlık Ofisi, hızlı bir şekilde globalleşen dünyanın gerektirdiği değişime paralel olarak avukatlık ve hukuki danışmanlığın yalnızca ihtilafları çözmek değil, aynı zamanda ihtilafların oluşmasını engellemek olduğu (önleyici hukuk) öngörüsü ile genç, dinamik, uzman avukat ve deneyimli çalışan kadrosu ile faaliyet göstermektedir.

Pazarbaşı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri :

Tüm hukuki danışmanlık, hukuksal anlaşmazlıkların çözümü, arabuluculuk, mahkemelerde dava takibi, yüksek yargı merciilerinde görülen işlerde geçerli olmak üzere kaliteli, etkin ve etkili bir avukatlık hizmeti verebilmek için;

Analitik düşünce yeteneği en önemli ilkemiz olup, hukuki sorunları çözmek için, eldeki bilgileri ayrıştırarak ve problemi oluşturan etmenleri değerlendirerek sonuca ulaşmak için yürüttüğümüz sistematik düşünceyi benimsemekteyiz. Bu nedenle Hannibal’ın söylediği gibi “Ya bir yol bulacağız, ya yeni bir yol açacağız ” saiki ile “Sorunun parçası değil, çözümün parçası olmayı” hedefleyen özel bir hukuk bürosu tarzını tercih etmekteyiz.

Büro avukatları, olaylara bilimsel farklı bakış açıları üretme ve devamlı yenilikçi ruha sahip avukatlardan mütevellittir. Standartların üstüne çıkabilecek bakış açısına sahip olmak bize ek değerler kazandırır.

Doktrinsel yenilikleri takip etmek, yeni Yargıtay kararları, teknoloji ve özetle bilişim,avukatı her zaman zinde ve bilge kılar.

 

AVUKATLAR

 1. Avukat Feyz Pazarbaşı Av.Feyz Pazarbaşı
 2. Avukat Mehmet Sait Pazarbaşı Av.Mehmet Sait Pazarbaşı
 3. Avukat Fatoş Berna Pazarbaşı Dilan Av.Fatoş Berna
 4. Avukat Gülenay Çolak

 

Genel hukuki bilgiler: Sitede Avukatlık hukuku, Aile hukuku, Bilişim suçları ve Bilişim hukuku, Yeni Türk Ceza kanunu, Yeni Türk Ticaret Kanunu, İş hukuku, Boşanma davaları, aile – miras ve veraset davaları ile Türk Medeni Kanunu ve diğer bir çok hukuk dalı hakkında genel bilgi ve açıklamalar bulabilirsiniz.

Pazarbaşı Hukuk bürosu sitesi içerisindeki bölümler arasında yaptığınız araştırmalarda ulaşamadığınız büro bilgileri ve müvekkil randevu talepleri için Iletisim Bilgileri sayfasından bizimle irtibata geçebilir veya e-mail gönderebilirsiniz.

* Hukuk Bürosu internet adreslerimize Hukuki danışma talebi için gönderilen elektronik postalara cevap verme taahhüdümüz bulunmamaktadır. Hukuki sorularınız için avukatlık ofisimiz sekreteryasından randevu almak suretiyle ücretli danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

(*) Avukatlara tanınan hak mucibince

Vizyon ve Misyon

İyi bir avukatın başarısı çalıştığı konu üzerinde iyi bir strateji belirlemesidir. Bugünden yarını öngörmek ve yarına hazırlık yapmak en önemli misyonumuzdur. Müvekkillerimizin hukukla ilgili sorunlarını ve bu hukuki sorunlarına çözüm beklediğini biliyor ve bu doğrultuda önleyici hukuk vizyonumuz ile sorunların oluşmasını başlamadan önlemeyi veya önlenmesi mümkün olmayan veyahut doğmuş problemlere çözüm geliştirmek suretiyle koruyucu hukuktan yararlanıyoruz. Özetle; Sorunun parçası değil, çözümün parçası olmayı görev edinmiş bulunmaktayız.

Müvekkillerimizin avukatlık hizmetleri kapsamında beklediği çözümlerin günlük ya da palyatif (geçici) çözümler olmadığının bilincinde olup, uygun çözüm yolu izlenerek o sorunların tekrarını önlemek vizyonuyla müvekkillerimize her zaman yanlarında bulunduğumuzu, kalıcı çözümlerin yalnızca bütüne değil ayrıntılara dikkat ederek sağlanabileceğini vurguluyoruz.

50 yıllık geçmişi ile İstanbul’un köklü ve seçkin hukuk büroları arasında bulunan ofisimiz gerek kendi bünyesinde hizmet veren profesyonel boşanma avukatı (çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanma davası, mal rejimi ve evlilik mallarının tasfiyesi, nafaka ve maddi-manevi tazminat davaları), icra avukatı (İflas ve icrayla alacak tahsili ve haciz işlemleri, icrai ihaleler, ihalenin feshi davaları), miras avukatı (Vasiyetname, Mirasçılık belgesi, Muris muvazaası, Mirasta Tenkis ve İptal davaları), ceza avukatı (ceza davaları), gayrimenkul avukatı (Tapu İptal ve Tescil davası, Ecrimisil, fuzuli işgal ve tahliye davaları, İnşaat sözleşmeleri, Kat karşılığı inşaat davaları, ruhsat ve imar uyuşmazlıkları, Kentsel dönüşüm ihtilaflarında danışmanlık hizmeti), iş hukuku avukatı (Kıdem ihbar tazminatı, işe iade davası, mobbing ve kötüniyet tazminatı alacağı davaları), kira hukuku avukatı (Uyarlama ve kira tespit davaları, çeşitli nedenlere dayalı tahliye davaları, kira sözleşmesi hazırlama ve danışmanlık hizmeti, şirket avukatlığı ve ticaret hukuku avukatı (dava ve hukuksal danışmanlık hizmetleri ve ticari sözleşme hazırlama) olarak çeşitli uzmanlık dalları muvacehesinde çalışmakta ve gerekse diğer kuruluş ve vekiller ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Müvekkillerimizle olan ilişkilerimizde vazgeçilmez prensiplerimiz olan  sonsuz “karşılıklı güven ilkesi” ve “müvekkilin hukuki yararını koruma” ilkeleri sayesinde müvekkillerimizin hukukçularımızın deneyim ve tercihlerine, tavsiye ettiği çözüm önerileri ve varsa alternatiflerine tam olarak güven duyduklarını ve kararlarına destek olarak, çok sevdiğimiz “empati”, “halden anlamak”, “güçlü inanç ve kuvvetli bağ” misyonumuzu paylaşmaktayız.

Mesleğimize dair mevzuat tarafından cevaz verilmeyen yasal düzenleme ve etik kurallar gereğince Referans göstermemizin mümkün olmaması nedeniyle tarafımızca temsil edilen müvekkillerimiz arasında Türkiye’de ve Dünya’da kendini ispatlamış şirketler, banka ve finans kurumları ile özel şahıs firmaları ile özel kişilere (gerçek kişiler) avukatlık hizmeti vermekte olduğumuzu, ancak bunları kamuoyuna deklare edemeyeceğimizi beyan ederiz.

Avukatlık Büroları ve Hukuk Büroları

av.tr veya uluslararası (Top Level Domains) uzantılı alan adları alabilmekte ve avukat siteleri oluşturabilmektedir. Bu itibarla avukatlık sitemizde gerek çalışan avukatların tanıtımı ve gerekse genel hukuki bilgiler yer almaktadır.

İstanbul Çağlayan Adliyesi, Bakırköy Adliyesi, Kartal Anadolu Adliyesi faaliyet bölgelerinde görev yapan Şişli İstanbul merkezli Avukatlık Büromuzda görevli Avukatlar ve hukuk bürosu ekibi ile ilgili ayrıntılı bilgilere Avukatlar ve Hakkımızda linkinden, hukukçularımız tarafından yazılan bilgilere kişisel bloglardan ulaşabilirsiniz.

 • Herşey yasa yapmaktan ibaret değildir. Aksine herşey o yasaları uygulamak ve uygulattırmaktan ibarettir. Uygulayan, yerine getiren, daima karar verenden daha güçlüdür. ( Mustafa Kemal ATATÜRK – 1920 )
 • Elinde kanunlar ve hukuk ışığı, yargı yollarının kılavuzudur avukat. (Anonim)
 • İyi avukat hukuku bilir, mükemmel avukat ise buna ek olarak yargılama evrelerini bilir. (PHB)
 • En kötü adalet, sadece suçsuzu korkutan hukuktur. (Beydaba)
 • Avukatlar, malvarlıklarımızı, hayatımızı ve itibarımızı savunan kişilerdir. (Eugene E. Brussell)
 • Kanunu uygulanmak, yasa yapmaktan daha zordur. (Jefferson)
 • Avukat onbin kelimelik dilekçe üretip, onu “özet” olarak nitelendiren kişidir. (Franz Kafka)
 • Bir tarafı dinlemeden hüküm veren, doğru bir karar vermiş olsa dahi adaletsizlik yapmış olur (PHB) olur.
 • Avukatımın bana ne yapmayacağımı değil, nasıl yapacağımı tavsiye etmesini beklerim. (J.P. Morgan)
 • Suç, toplum tarafından hazırlanır, suçlu tarafından işlenir. (Buckle)
 • En pahalı avukat, en iyi avukattır. Ucuz avukat, sadece hukukçudur ama müvekkilini savunmak yerine sadece hukuku savunur. (FP)
 • Ceza almaktan kurtulsa da suç insanın içinde ilelebet yaşar. (Ovidius)
 • Hakim mevzuatı uygular. Hukuku yaratan ve canlandıran avukattır.(Bacon)
 • İyi olmak kolaydır. Önemli olan adil olmaktır. (Victor Hugo)
 • Dünyanın en iyi avukatı, hayatta yalnızca hukuk bilmeyen avukattır. (Hoarce Mann)
Yasal Uyarı
 • Bu sitede paylaşılan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği mevzuatı gereğince reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık taahhüdü teşkil etmez.
 • Pazarbaşı hukuk bürosu ve avukatları sitede sunulan bilgi ve mevzuatın güncelliği hakkında güncelleme garantisi vermediği gibi bu içeriklerden dolayı sorumluluk kabul etmez.
 • PHB avukat bürosu sitesinde paylaşılan bilgiler, Pazarbaşı Avukatlık bürosu logosu ve diğer veriler büroya ait olup, büro yetkililerinin yazılı onayı olmaksızın kullananlar hakkında kanuni işlem yapılır.
 • PHB hukuk bürosu sitesine konuk olmakla, yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılmaktasınız.

* Pazarbaşı Hukuk bürosu sitesinde bulamadığınız hukuki bilgiler için referans hukuk siteleri olan

http://www.hukuki.net ve http://www.hukukara.com sitelerindeki kaynakları incelemenizi öneririz.
Ayrıca güncel haberler için  Hukuk Haber ve yeni mevzuat bilgileri için Mevzuat sitelerinden yararlanabilirsiniz.
37.09024;-95.712891
Aile
  Feed has no items.
Avukatlık
  Feed has no items.
Ticaret
  Feed has no items.
Bilişim
  Feed has no items.
Suçlar ve Cezalar
  Feed has no items.
Gayrimenkul Hukuku
  Feed has no items.
Tazminat ve Sorumluluk
  Feed has no items.
İŞ ve Çalışma Hukuku
  Feed has no items.
Boşanma davaları
  Feed has no items.
Miras davaları
  Feed has no items.
Pazarbaşı Hukuk Bürosu adres :
Halaskargazi cd. No:142 Kat.3 34371 Osmanbey Şişli İstanbul Türkiye +90 212 232 46 50

English:

Pazarbaşı Law Office
Contact Details:

Address:
Halaskargazi street No:142/9 Sisli
34363
Istanbul, Turkey
,

Tel:(090) 2122324650 ,
Fax:(090) 2122489269 ,
E-mail: pazarbasihb(at)gmail.com
Attorney at law

FEYZ PAZARBASI

Son arananlar:

Info
Eklenme: 11 Eki 2010 @ 12:27
Değişiklik: 11 Oca 2018 @ 23:05
Yazar: Pazarbaşı Hukuk Bürosu
 

Yorumlar » (Yok)

 
Yorum yaz

You must be logged in to post a comment.


 Last 50 Posts
 Back
Change Theme...
 • Users » 1
 • Posts/Pages » 9,831
 • Comments » 0
Change Theme...
 • VoidVoid
 • LifeLife
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterWater
 • FireFire
 • LightLight « Default

Anasayfa  No Child Pages.

Avukatlar  No Child Pages.

Hukuksal Kavramlar  No Child Pages.