11 Oca 2018 @ 1:06 

Sağ Kalan Eşin Miras ve Mal Paylaşımı hakları ile Katılma alacağı hakkı:

Medeni Kanun eşler arasında yasal mal rejimini edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiş olup,  evlilik birliğinin devamı süresince elde edinilmiş malların 1/2 si üzerinde diğer eşin alacak hakkı bulunmaktadır.

Evlilik birliğinin ölümle sonaermesi durumunda, eşler arasındaki mal rejimi de sonlanmaktadır. Sağ kalan eş, aynı şekilde vefat eden eşin kanuni mirasçısı olup, terekenin paylaşılmasından önce sağ kalan eşin katılma alacağı hakkı düşülmeli ve geriye kalan net tereke mirasçılar arasında paylaştırılmalıdır.

miras

miras

Eşin ölümü sonrasında sağ kalan eş, ölen eşin mirasçısı sıfatını kazanmakta olup, Medeni yasa gereğince sağ kalan eşin miras payı beraber mirasçı olduğu zümreye göre belirlenmektedir. Sağ kalan eşin miras hissesi şu şekilde hesaplanır;

 • Mirasbırakanın alt soyu ile beraber mirasçı olması durumunda mirasın 1/4 ü,
 • Mirasbırakanın anne ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olması durumunda mirasın 1/2 si,
 • Mirasbırakanın büyük anne ve babaları ve onların çocukları ile mirasçı olması durumunda mirasın dörtte biri, bunların hiçbiri yoksa mirasın tamamıdır.

Bununla beraber, 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile eşler arasında yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiştir. Edinilmiş mallara katılma rejimi, yasada sayılan haller ve eşlerden birinin ölümü ile sona ermekte olup, mal rejiminin sona ermesi ile, sağ kalan eş, vefat eden eşin evlilik süresince (1 Ocak 2002 tarihinden itibaren) edinmiş olduğu malların yarısı üzerinde hak sahibi olmaktadır.

Kanuna göre, eşin edinilmiş mallar özellikle şunlar olup, sayılanlarla sınırlı değildir ;

 • Çalışmasının karşılığı olan edinimler,
 • Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
 • Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
 • Kişisel mallarının gelirleri,
 • Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

Edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklanan alacak, kanundan kaynaklanmakta olup, bu alacak bakımından talepte, eşin çalışıp çalışmamasının ya da katkıda bulunmasının bir önemi bulunmamaktadır. Ölen eşin edinilmiş malları, edinilmiş mallarının tamamından bu mallara ilişkin borçlar çıkarılarak hesaplanır.

Sağ kalan eşin katılma alacağı, mirasbırakının terekesinin öncelikli borçlarından olup, sağ kalan eşin katılma alacağı terekeden çıkarıldıktan sonra, terekenin diğer mirasçılar arasında paylaşımına geçilir. Katılma alacağı terekenin borcu olup, sağ kalan eş aynı şekilde mirasçı olduğundan hem terekenin alacaklısı hem de borçlusu durumundadır. Sağ kalan eşin terekeye olan borcu terekenin tasfiyesi sırasında göz önünde bulundurularak ve terekeye olan borcu miras payından düşürüldükten sonra kalan miras payı varsa sağ kalan eşe ödenir.

Sağ kalan eşin, ölen eşine ait evde oturma hakkı var mıdır?

Türk Medeni Kanunu madde 240,

“Sağ kalan eş, eski yaşantısını devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı tanınmasını isteyebilir; mal rejimi sözleşmesiyle kabul edilen başka düzenlemeler saklıdır.

Sağ kalan eş, aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığı halinde, sağ kalan eşin veya ölen eşin yasal mirasçılarının istemiyle intifa veya oturma hakkı yerine, konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınabileceği “

şeklindedir.

Ölüm sonucu sağ kalan katılma alacağı hakkı ne zaman zamanaşımına uğrar?

Evlilik birliğinin ölümle sona ermesi halinde, sağ kalan eşin katılma alacağı talepleri 10 yıllık zamanaşımına tabi olup, görevli mahkeme Aile Mahkemesi olup, yetkili mahkemeyse ölenin son ikamet yeri Aile Mahkemesidir.


Yazıda katkısı bulunan avukatlar:
Av.Feyz Pazarbaşı
Av.Mehmet Sait Pazarbaşı
Av.Fatoş Berna Pazarbaşı Dilan

Sağ Kalan Eşin Miras ve Mal Paylaşımı hakları konusunda uzman avukat ile iletişim talebinde bulunarak hukuki danışma için Randevu - Adres - Telefonlar bağlantısını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
https://www.pazarbasi.av.tr/sag-kalan-esin-miras-ve-mal-paylasimi-haklari/
Bugün: 17-Oct-2021 19:23:38
Dünya saati: 17-10-21 16:23:38
Yazının yazıldığı tarih ve gün : Perşembe

Son arananlar:

Yazar: Pazarbaşı Hukuk Bürosu
Değişiklik: 11 Oca 2018 @ 23:10

EmailPermalink
Etiketler


 

Yorumlar » (Yok)

 

Yorum yapma kapalı!


 Last 50 Posts
 Back
Change Theme...
 • Users » 1
 • Posts/Pages » 9,831
 • Comments » 0
Change Theme...
 • VoidVoid
 • LifeLife
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterWater
 • FireFire
 • LightLight « Default

Anasayfa  No Child Pages.

Avukatlar  No Child Pages.

Hukuksal Kavramlar  No Child Pages.