09 Eyl 2014 @ 15:48 

Ceza avukatı suç ve ceza kavramları ile yoğrulmuş, suçun unsurlarına hakim, muhtemel cezaları öngerebilen avukattır.

Hukukun uzmanlık alanlarından ceza hukuku genel olarak; Suç ve ceza  açısından gelişen toplumsal hayat içerisinde insani ilişkilerdeki yoğun karmaşıklık nedeniyle her zaman, herkesin suçlu  veya suçtan zarar gören kişi olması halini ele dayanır. Bu nedenle herkesin kendini bir suçun mağduru veya  şüphelisi olarak görmesi mümkündür. Zira ceza hukuku aynı zamanda kişi hak ve özgürlüklerinin korunması açısından bir araçtır.

Ceza hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukukunun konusu olan suçtan zarar görme nedeniyle mağduriyet veya suçlamanın muhatabı olmanın etkisi diğer hukuk dallarına oranla çok daha ağır olabilir. Ceza mahkemeleri tarafından verilen kararlar, kişi hak ve özgürlüklerini kısıtlayan kararlardır. Ceza yasalarında Avrupa Birliği uyum sürecindeki yenilikler ceza avukatının bu alanda daha teknik olmasını ve cezada uzmanlık gereksinimini ortaya çıkarmıştır.

 

İyi bir ceza avukatı, ceza hukukundaki bu gelişmeler karşısında, yargılamanın olumsuz sonuçlarla neticelenmemesi için soruşturma ve koğuşturmaları çok dikkatli ve titiz bir biçimde takip etmek, gerekli hukuki işlemler zamanında yapmak ve hukuki hamleleri yöntem, süre ve nitelik açısından doğru tespit etmek zorunluluğundadır.  Ceza davalarında kişisel hakları ihlal edilen kişilerin avukatları aracılığı ile gerekli biçimde temsil edilmelerini, haklarının korunması açısından çok önemlidir. Diğer taraftan, çoğu ceza davası ile birlikte ya da sonrasında maddi-manevi tazminat veya alacak davalarının açılması ceza davasında elde edilecek başarıya da bağlı olduğu unutulmamalıdır.

 

ceza avukatı

Ceza Avukatı

Pazarbaşı Hukuk Bürosu; Ceza hukuku mevzuatı, yerel Mahkeme ve Yargıtay kararları konusunda sürekli gelişmeye açık ve modern bir tarz öngörmektedir. İlgilendiğimiz bazı suç tipleri ve ilgili örnek dava türleri aşağıdadır;

 • Zimmet Suçu
 • İrtikap Suçu
 • Rüşvet Suçu
 • Görevi Kötüye Kullanma Suçu
 • Görevi Yaptırmamak için Direnme Suçu
 • İftira Suçu
 • Yalan Tanıklık Suçu
 • Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu
 • Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu
 • Siyasal veya Askeri Casusluk Suçları
 • Tehdit Suçu
 • Şantaj Suçu
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu (alıkoyma)
 • İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu
 • Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi
 • Haksız Arama Suçu
 • Ayrımcılık Suçu
 • Kasten Öldürme Suçu
 • Taksirle Öldürme Suçu
 • Kasten Yaralama Suçu
 • Taksirle Yaralama Suçu
 • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu
 • Hakaret Suçu
 • Yağma Suçu
 • Mala Zarar Verme Suçu
 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
 • Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma Suçu
 • Resmi Belgede Sahtecilik Suçu
 • Özel Belgede Sahtecilik Suçu
 • Mühürde Sahtecilik Suçu
 • Mühür fekki
 • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu
 • Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu

Not: Bu suçlar örnek olarak verilmiş olup, sınırlı sayıda (numerus clasus) değildir. Avukatlık ofisimizde görevli ceza avukatları genel ve özel ceza kanunlarındaki suç çeşitleri ile ilgili tüm alanlarda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermekte, soruşturma aşamasında gözaltı, tutuklama, gözlem altına alınma, ifade alma, arama, el koyma, teknik araçlar ile izlenme, iletişim tespiti ve kayda alınması işlemlerinin hukuksal denetimi ve değerlendirilmesi ile bu işlemler sonucunda verilen kararlara karşı yapılacak itirazlar ve tüm yargılama sürecinde müvekkillerine hukuki destek temin etmektedir.


Yazıda katkısı bulunan avukatlar:
Av.Feyz Pazarbaşı
Av.Mehmet Sait Pazarbaşı
Av.Fatoş Berna Pazarbaşı Dilan

Ceza Hukuku Genel konusunda uzman avukat ile iletişim talebinde bulunarak hukuki danışma için Randevu - Adres - Telefonlar bağlantısını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
https://www.pazarbasi.av.tr/genel-ceza-hukuku/
Bugün: 18-Jun-2024 06:43:36
Dünya saati: 18-06-24 03:43:36
Yazının yazıldığı tarih ve gün : 09/09/2014Salı

Son arananlar: 

Yorumlar » (Yok)

 

Yorum yapma kapalı!


 Last 50 Posts
 Back
Change Theme...
 • Users » 1
 • Posts/Pages » 9,831
 • Comments » 0
Change Theme...
 • VoidVoid
 • LifeLife
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterWater
 • FireFire
 • LightLight « Default

Anasayfa  No Child Pages.

Avukatlar  No Child Pages.

Hukuksal Kavramlar  No Child Pages.