22 Kas 2014 @ 21:21 

BİLGİSAYAR İLE İŞLENEN SUÇLAR VE DAVALAR

Bilişim suçları, bilgisayar ve internet kullanımının artması ile doğru orantılı olarak artan ve özellikle kapalı ve açık network ağları ile ilgili düzenlemeleri içeren bir bilişim hukuku dalını ilgilendirmektedir.

Bilgisayar Suçları

 

Bilişim suçları  hakkındaki cezai müeyyideler Türk Ceza Kanunu 243-246 maddeleri arasında yer almaktadır.  Genel olarak kanunun yapısına bakıldığında;

Bilişim Hukuku henüz ülkemizde tam anlamıyla gelişmiş değildir. Teknoloji, Bilişim ve İnternet dünyasındaki gelişmeler son derece hızlı olduğunda kanun güncellemeleri sürekli günün gerisinde kalmaktadır. Bilgisayar dünyasındaki hızlı gelişmeler sonucunda bilişim suçları da farklı şekiller almakta hergün bir yeni bilgisayar suçu türemektedir.  Mail hacklenmesi, hotmail, twitter, facebook  hesaplarının hacklenmesi, web sitelerinin hacklenmesi, internet üzerinden yapılan alışverişlerde ele geçirilen kredi kartı bilgilerinin kullanılması, hack yoluyla kişilerin bilgilerini çalarak başka hesaplara para aktarılması gibi birçok hukuki sorunlar nedeniyle çeşitli bilişim davaları açılmaktadır.

Artan e-ticaret hacmi karşısında bilişim suçlarının ilerleyen senelerde yasalarımızda çok daha önemli yer tutacağı açıktır. Yeni yapılacak yasal düzenlemeler ile birlikte Bilişim Hukukunun kapsamı gitgide genişleyecektir. Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, kişilerin sosyal medya paylaşımları, bu paylaşımların suç içeriği, internet üzerinden fikri hakları yapılan saldırılar, internet sitelerinde yapılan yayınlar gibi bir çok kavram yeni yeni mevzuatta yer almaktadır. Web sitelerinin kapatılması veya erişimin engellenmesi gibi seçenekler olsa da bu konularda yasakçı zihniyet yerine kurallara uygun kullanımın teşvik edilmesi daha uygun bir seçenek olacaktır.

Pazarbaşı hukuk bürosu bilişim avukatları son zamanlarda sıkça gündeme gelen e-ticaret yoluyla dolandırıcılık, müstehcenlik, pornografi, bilişim sistemlerine izinsiz giriş, bilişim sistemindeki verileri değiştirme – bozma, bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık davaları, sosyal medya hesaplarının taklit edilmesi veya hesap çalınması, sosyal medya üzerinden hakaret ve tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi bir çok hususta müvekkillerimize dava vekilliği ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler Komisyonu ortak raporu ile Bilgisayar ile işlenen Bilişim Suçları 6 ana bölüme ayrılmıştır. Bunlar ;
1. Bilgisayar Sistemleri ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme
2. Bilgisayar Sabotajı
3. Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık
4. Bilgisayar Kullanılarak Sahtecilik
5. Kanun Tarafından Korunan Bir Yazılımın İzin Alınmadan Kullanılması
6.Diğer Suçlar :
– Kanuna aykırı yayınlar
– Pornografi içeren yayınlar
– Hakaret ve Sövme suçları


1- Bilgisayar Sistemleri ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme suçları:

Bilgisayar sistemine yetkisiz erişim nedir?

Bilgisayar sistemine yetkisi olmadan erişim, bilgisayar sisteminin tamamına ya da bir bölümüne, bu suçu işlemek için hazırlanmış programlar , çeşitli virüs yazılımları ve benzeri gizli yazılımlar (script, program) yolu ile ulaşılmasıdır. Kişilerin özel hayatının gizliliğinin korunması ilkesi gereğince; İzinsiz dinleme ve izleme, izin alınmadan kişisel veya şirket bilgisayarına erişim suç olarak nitelendirilmiş ve Türk Ceza Kanunu’nun Bilişim Alanında Suçlar Başlığı altındaki 243. maddesinde suç olarak tanımlanarak cezai sonuçları anlatılmıştır.


Casus Yazılım Suç Mudur ?

Casus Yazılım nedir? Genellikle bir bilgisayara herhangi bir program kurulurken , kullanıcının farkına bile varmadan onaylayarak geçtiği programlardır. Ana programı kurarken kabul edilen sözleşmeyi kimse okumadığı için aslında hukuken kurulması kullanıcı tarafından kabul edilmektedir. Bazen de lisanssız yazılımların içine gömülmüş, saklanmış yazılımlardır.

Casus yazılımların çeşitli etkileri;
Bilgisayarda istenmeyen reklamların çıkmasına sebep olur.
Bilgisayara internet üzerinden istenmeyen reklamlar indirir.
Bilgisayar içerisindeki verilerden bir kısmını (kullanıcı hangi sitelere giriyor , ilgi ve eğilimleri nelerdir vs.) önceden planlanan bir veri merkezine gönderilir. Cookies (çerezler) kullanılarak kullanıcı takip edilip, çeşitli istatistiksel veriler elde edilir. Ancak burada bilgisayar kullanıcısı bilmeden veya farkında olmadan , program kurulumu sırasında, programla birlikte sunulan casus yazılıma da onay verdiği için aslında bu yazılımın bilgisayarına kurulmasını kabul etmiş sayılmaktadır.
Türk Hukukunda Kanunsuz Suç Olmaz ilkesi (Kanunda tanımlanmayan bir fiil suç olarak nitelendirilmez) gereğince , kanunda casus yazılımlar için herhangi bir cezai yaptırım öngörülmediğinden suç sayılmamaktadır. Bu durumda casus yazılım yazmak suç değildir. Fakat casus yazılımlar diğer suçlarla için kasten kullanıldığında veya bilişim sistemlerine izinsiz girişlerin ortaya çıkardıkları zararlı etkileri nedeniyle çeşitli davalara konu olabilmektedir.


2- Bilgisayarın Sabote Edilmesi suçu :

Bilgisayardaki bilgilerin, sistem içerisine izinsiz şekilde girilerek KASTEN ; Silinmesi, Değiştirilmesi veya Yok Edilmesine bilgisayarın sabote edilmesi veya kısaca bilgisayar sabotajı denir.

Bilgisayarların sabote edilmesi , teknolojik olanaklardan yararlanarak uzaktan erişim şeklinde olabileceği gibi, fiili olarak sabotaj yapılacak bilgisayarın başında da yapılabilir. Bilgisayarın başına geçerek sistemdeki verileri silmek, yok etmek, değiştirmek veya sistemi kullanılamaz hale getirme halinde, malvarlığına verilen bir zarar da oluşacak, değerli verilerin kaybolmasını neden olacaktır. Bu önemli bilgilerin kaybına neden olmak suçtur.

Sisteme uzaktan veya doğrudan erişen kişinin, bazen bilgileri silmek, yok etmek yerine, bu bilgileri kopyalayıp 3. kişilerle paylaşarak ticari kazanç elde etmesi de mümkündür. Türkçe Ceza kanunu Bilgisayarların Sabote Edilmesi suçları hakkında TCK 243/ 3 maddesi ve 244/1 ve 2 maddelerinde suça ilişkin tanımlamayı ve cezaları düzenlemektedir. Türk Ceza kanununda; Bilgisayar Virüsleri , Solucanlar ve Zombi programlar açıkça suç olarak sayılmamıştır. Bununla birlikte bu programların kişilere veya şirketlere zarar verdiğinin tespiti durumunda suç olarak kabul edilebilmektedir. Suçun maddi unsuru ve sonucu olan zarar ile birlikte suçun manevi unsuru olan kasıt unsurunun bir arada bulunması gereklidir. Örneğin: Başkasının bilgisayarına yanlışlıkla girmek, yanlışlıkla bir veriyi silmek kasıt unsuru olmadığından dolayı suç olarak nitelendirilemez.


3- Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık suçları:

Bilişim Suçları altında Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık kişilerin bilgisayar veya teknolojik araçlar kullanılmak marifetiyle aldatılması , kandırılması veya şaşırtılması olup,  Türk Ceza Kanunu’nda yer alan şekli ile dolandırıcılık “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamaktır”. Aslında bilgisayar burada suç aleti olup, tanım ve nitelik olarak klasik dolandırıclık suçlarından farkı yoktur.

Bilgisayar Kullanarak Dolandırma suçuna örnekler ; Kredi kartı kopyalayarak kullanmak, bilgisayardan elde edilen verilerin kopyalarının oluşturulup, bu bilgi ve kopyaların kullanılarak banka hesaplarından veya mobil ödeme sistemlerinden (skrill, moneybookers, 2checkout, venmo, google checkout, amazon webpay, paypal hesabı gibi) para aktarımı , bu bilgiler ile üçüncü kişiler ile iletişim kurularak onları kandırmak şeklindedir. TCK bu tip suçları 158/1 fırası f bendi,244/3 fıkrası ve 245/1 fıkrasında hüküm ve cezai yaptırım altına almıştır.
4- Bilgisayar Kullanılarak Sahtecilik suçu :
Genel olarak sahtecilik, yeni imal ederek veya varolanı değiştirerek bir şeyin aslına benzetilmesi yoluyla kişilerin kandırılmasıdır.

Bilişim Suçları olarak Bilgisayar Kullanılarak Sahtecilik bir internet sitesinin benzerinin yapılması veya başka kişilerin adına web sitesi hazırlanarak diğer kişilere buradan mesajlar göndermek , iletişim kurulmasını sağlamak , sahte mail (fakemail) ve Phishing yöntemleri ile kişilerin özel bilgilerini elde etmek , sahte olarak evrak oluşturmak, sahte bilet satmak vs.. biçimlerde karşımıza çıkabilir. Halen Türk Ceza Kanunu’nda bu suçlara ilişkin açık bir tanım bulunmasa da nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin “Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle” işlenmesi haline ilişkin TCK 158/f bendi bu suçlarda uygulama alanı bulmaktadır.


5- Yasalar Tarafından Korunan Bir Yazılımın İzin Alınmadan Kullanılması suçu:

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu tarafından koruma altına alınmış bir programın sahibinin izni dışında kopyalanması, çoğaltılması, satılması, dağıtılması ve kullanılması yasaktır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu bir programı yasal yollardan satın alan kişiye, bu yazılımın yedekleme amaçlı olarak 1 adet kopyasını alma hakkı vermektedir. Yazılımın bir adetten fazla kopyasının alınması, yazılımın kiralanması, satılması yasaktır.


6) Diğer Suçlar 

– Vatanın bölünmez Bütünlüğüne Karşı Hazırlanmış internet Siteleri
– Toplum ahlakına aykırı içerikler ve özellikle çocuk pornografisi,
– Kişi veya kurumlara karşı yapılan sövme ve hakaret içerikli yayınlar. Atatürk’e hakaret (Atatürk aleyhine işlenen suçlar)
– Kanuna aykırı yayınların internet üzerinde veya bilgisayar sistemleri üzerinde , internet siteleri , e-posta , forum ve benzeri teknolojik iletişimde kullanılan her türlü araç ile topluma iletilmesi suç teşkil edecektir.

Bu genel bilgilerden sonra aslında birçok suçun işlenişine araç ve aracı olan bilgisayarlar ile işlenen suçları tek tek yazmak neredeyse imkansız olup, bilgisayar suçları ile ilgili davalar her olayda farklılık arzetmektedir diyebiliriz.

 


Yazıda katkısı bulunan avukatlar:
Av.Feyz Pazarbaşı
Av.Mehmet Sait Pazarbaşı
Av.Fatoş Berna Pazarbaşı Dilan

Bilgisayar Suçları konusunda uzman avukat ile iletişim talebinde bulunarak hukuki danışma için Randevu - Adres - Telefonlar bağlantısını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
https://www.pazarbasi.av.tr/bilgisayar-suclari/
Bugün: 17-Oct-2021 18:44:32
Dünya saati: 17-10-21 15:44:32
Yazının yazıldığı tarih ve gün : Cumartesi

Son arananlar: 

Yorumlar » (Yok)

 

Yorum yapma kapalı!


 Last 50 Posts
 Back
Change Theme...
 • Users » 1
 • Posts/Pages » 9,831
 • Comments » 0
Change Theme...
 • VoidVoid
 • LifeLife
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterWater
 • FireFire
 • LightLight « Default

Anasayfa  No Child Pages.

Avukatlar  No Child Pages.

Hukuksal Kavramlar  No Child Pages.