28 Haz 2015 @ 15:00 

Kentsel dönüşüm hukuku, kentsel dönüşüm kanunu ve yönetmeliği, Sözleşmeler Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İmar Hukuku,  İdare Hukuku ve   çeşitli hukuk alanlarını da ilgilendiren; İmar’ı yenileme, canlandırma, yeniden geliştirme ve yeniden üretme amacıyla şehirlerin devamlı rahatsızlık veren kentsel problemlerinin çözümü için gerekli hukuk dalı kompleksidir.

Pazarbaşı hukuk bürosu bünyesindeki kentsel dönüşüm avukatları, site yönetimlerine ve bina yöneticilerine, kat maliklerine, yatırımcılara, inşaat firmalarına ve müteahhitlere hukuki danışmanlık yapmaktadır.

 

kentsel dönüşüm hukuku

Kentsel dönüşüm hukuku

Kentsel dönüşüm hukuku danışmanlığı kapsamında hukuk büromuz tarafından verilebilecek hizmetler :

 • Belediye, Tapu Müdürlüğü ve sair kurumlarda gerekli araştırmaları yapmak,
 • Müteahhit firma ve bina-site yönetimleri arasında toplantı düzenlemek ve bunlara katılmak,
 • Kentsel dönüşümde izlenecek hukuksal sürecin idaresi için daire sahipleri arasında düzenlenen kat malikleri olağan veya olağanüstü  genel kurulu toplantılarına katılmak ve hukuki tavsiyelerde bulunmak,
 • Mevzuat gereğince, yıkım ve yeniden inşa işlemlerine onay vermeyen maliklere ilişkin yapılacak işlemlerin takibi,
 • Kentsel dönüşüm süreci hakkındaki mevzuata aykırı olarak yapılan kat malikleri kurulu toplantılarında alınan kararların iptali davaları,
 • Toplantılarda olumsuz oy kullanan maliklere mevzuat uyarınca gönderilmesi gereken ihtarnamelerin hazırlanması,
 • Yıkım sürecini engellemek amacı ile dairesini boşaltmayan kat maliklerine karşı ihtarname gönderilmesi ve sebep oldukları zararlar için rücu davası açılması,
 • Proje İnşası ve Bağımsız bölüm konum seçimi ve metrekare paylaşım hesabının yapılmasına destek olmak,
 • Yapılan pazarlık ve uzlaşmalar sonucunda taraflar ile yapılan görüşmeler kapsamında; Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi, ortak şirket kurulması gibi çeşitli sözleşmeleri hazırlamak veya hazırlanmış olanları tadil etmek,
 • Sözleşmeye Ek Teknik Şartname düzenlenerek inşaatta kullanılacak malzemelerin belirlenmesini sağlamak,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin Noter ve Tapu dairelerinde tescili ve  inşaat şirketine tapu devir zamanlamasının tespiti ve yeni bina veya site Yönetim Planı hazırlamak,
 • Sözleşmelerin garantisi olan gerekli teminatları tespit etmek, (Sözleşmede bulunan teminatların güvence altına alınması, İnşaatın yarım bırakılması gibi durumlar için Cezai Şart konulması ve gerektiğinde teminatın paraya çevrilerek mal sahiplerine ödenmesi),
  Gerçekleştirilmesi Yönetim Planının Müteahhit Firma İle Birlikte Hazırlanması
 • Anlaşma sonrasında, müteahhit firmanın imar durumu alma sürecini takip ederek tarafların hukuki yararlarını korumak,
 • Değişiklik gerektiğinde imar durumuna göre sözleşmeyi revize etmek,
 • Müteahhit ile daire sahiplerinin anlaşmalarına göre inşaat projesi üzerinden yeni bağımsız bölümlerin paylaşımı esaslarına yardımcı olmak,
 • İmar ruhsatı alındıktan sonra inşaat sürecinin sözleşmelere uygunluğu hakkında hukuki yardım sağlamak,
 • Kaba inşaat, ince inşaat (bağımsız bölümlerin içinin yapımı), çevre düzenlemesi, binaya iskan alınması,  kat mülkiyeti tapularının alınması ve  bağımsız bölümlerin hak sahiplerine teslimi aşamalarında sözleşmeye uymayan tarafa gerekli ihtarnameleri göndermek,
 • Kat maliklerine verilecek taşınma, kira yardımları ile ilgili işlemleri organize etmek,
 • Kat irtifakı tapusu alma sürecinde hukuki danışmanlık vermek,
 • Dönüşüm ve inşa süreci içerisinde sözlü veya yazılı olarak danışmanlık yapmak.

Kentsel dönüşüm hukuku ile ilgili mevzuat:
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun :  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120531-1.htm

6306 sayılı Kentsel dönüşüm yasası ile ilgili Yönetmelik: http://www.csb.gov.tr/db/altyapi/banner/banner119.pdf


Yazıda katkısı bulunan avukatlar:
Av.Feyz Pazarbaşı
Av.Mehmet Sait Pazarbaşı
Av.Fatoş Berna Pazarbaşı Dilan

Kentsel Dönüşüm Hukuku konusunda uzman avukat ile iletişim talebinde bulunarak hukuki danışma için Randevu - Adres - Telefonlar bağlantısını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
https://www.pazarbasi.av.tr/kentsel-donusum-hukuku/
Bugün: 22-Oct-2021 12:16:52
Dünya saati: 22-10-21 09:16:52
Yazının yazıldığı tarih ve gün : Pazar

Son arananlar: 

Yorumlar » (Yok)

 

Yorum yapma kapalı!


 Last 50 Posts
 Back
Change Theme...
 • Users » 1
 • Posts/Pages » 9,831
 • Comments » 0
Change Theme...
 • VoidVoid
 • LifeLife
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterWater
 • FireFire
 • LightLight « Default

Anasayfa  No Child Pages.

Avukatlar  No Child Pages.

Hukuksal Kavramlar  No Child Pages.