29 Haz 2015 @ 8:15 

Limited Şirket Kuruluşu

Yeni Ticaret yasasına göre tek ortaklı limited şirket kuruluşu mümkün olup, Limited şirketler en az 10.000 TL. sermaye ve en az 1 ortakla kurulabilirler.

Limited şirket kuruluş işlemleri

Bu kuruluş maliyetinin yanısıra ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL. ya da katları olması gereklidir. Türk Ticaret kanunu madde 623/1 gereğince şirket ortaklarından en az bir tanesinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür olarak seçilmesi zorunludur.

 

Tek ortaklı limited şirket kurulumlarında, birden fazla ortak bulunan limited şirket kuruluşlarında istenen belgeler ile başvuru yapmaları yeterlidir (Ek bir belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır).

Ticaret ünvanı seçme ve kullanma

Türkçe olarak seçilmesi gereken unvanlarda limited şirket ibaresinin olması ve faaliyet konusunun gösterilmesi şarttır.  Ayrıca işletme hakkında yanlış fikirlere sevkedecek ifadeler hariç olmak kaydıyla istenilen ekleri de ticari ünvanında kullanmak mümkündür.

Limited şirketlerin ticaret unvanlarında; “Limited Şirket”  sözcüklerinin bulunması zorunludur. Şayet ticaret ünvanında gerçek kişinin isim veya soyismi bulunuyorsa limited şirket ibaresinin rumuz veya kısaltılmış olarak yazılması mümkün değildir.

Limited şirketlerin şubeleri de kendi merkezinin ticaret ünvanını kullanmak ve şube ünvanının sonuna şube olduğunu belirtmek zorundadır  (Bu ünvana şube ile ilgili ekler yapılabilir).

Limited Şirket Kuruluşu için Gerekli Evraklar

Limited şirket kuruluşu için gerekli belgeler listesi :

 1. Kuruluş Dilekçesi,
 2. Kuruluş bildirim formu,
 3. Noter oanylı şirket ana sözleşmesi,
 4. Müdürlerin şirket ünvanı altında imza beyannamesi,
 5. Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı,
 6. Dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine dair imzalı noter onaylı belge,
 7. Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu aslı,
 8. Sermayenin 1/4 nün şirket hesabına ödendiğine dair banka yazısı,
 9. Oda kayıt beyannamesi.

Yabancı ortaklı limited şirket kuruluşu için gerekli evraklar

Yabancı uyruklu olan gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası ya da yabancılara özgü kimlik numaralarını gösteren belge, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresinin (oturum izni) ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için; Yurt dışında çalıştığına ya da o ikamet ettiğine dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belgenin müracaat esnasında verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, tüzel kişi müdürün yabancı uyruklu olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belgenin de verilmesi zorunludur. Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu ya da  TC. Dışişleri Bakanlığı tarafından veya “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe tercümelerinin de yaptırılmış olması gereklidir.


Yazıda katkısı bulunan avukatlar:
Av.Feyz Pazarbaşı
Av.Mehmet Sait Pazarbaşı
Av.Fatoş Berna Pazarbaşı Dilan

Limited Şirket Kuruluşu konusunda uzman avukat ile iletişim talebinde bulunarak hukuki danışma için Randevu - Adres - Telefonlar bağlantısını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
https://www.pazarbasi.av.tr/limited-sirket-kurulusu/
Bugün: 25-Feb-2024 10:47:04
Dünya saati: 25-02-24 07:47:04
Yazının yazıldığı tarih ve gün : 29/06/2015Pazartesi

Son arananlar: 

Yorumlar » (Yok)

 

Yorum yapma kapalı!


 Last 50 Posts
 Back
Change Theme...
 • Users » 1
 • Posts/Pages » 9,831
 • Comments » 0
Change Theme...
 • VoidVoid
 • LifeLife
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterWater
 • FireFire
 • LightLight « Default

Anasayfa  No Child Pages.

Avukatlar  No Child Pages.

Hukuksal Kavramlar  No Child Pages.