28 Haz 2015 @ 16:09 

Büromuz ve uzman şirketler hukuku avukatı Türk Ticaret kanunu içeriğinde bulunan anonim, limited, komandit ve kolektif şirketlerin kuruluşu, yönetimi ve sona ermesine ilişkin hukuki hizmetler sunmaktadır.

 

şirketler hukuku uzmanı avukatlık hizmeti

Şirketler Hukuku

 

Ticari ortaklıkların zorunlu olduğu günümüzde şirketler hukukunun önemi gitgide artmaktadır. Bu kapsamda şirketler arasındaki ihtilafların çözümlenmesi, şirketler arasındaki sözleşmelerin düzenlenmesi, firmalar arasında çıkan ticari  uyuşmazlıkların giderilmesi ve bu alanda gerekli her türlü hukuki desteğin verilmesi hususlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Ofisimizin, şirketler hukuku alanındaki çalışmaları aşağıdaki bilgiler ile sınırlı olmayıp, bunlardan bazıları şunlardır;

1- Şirket Kuruluşu
Türkiye sınırlarında faaliyet göstermek üzere anonim şirket veya limited şirket kuruluşları ve ana sözleşme hazırlanması, kurulum aşamalarına nezaret edilmesi. Bkz. Limited şirketlerin kuruluşu ile ilgili yazı.

2- Şirket Nev’i Değiştirilmesi
Bir  şirketin nevinin diğer bir ticaret şirketi çeşidine çevrilmesi yasada aksine hüküm olmadıkça, yeni türe ait kuruluş usulüne tabi olup, ticaret hayatında anonim şirketin limited şirkete veya limited şirketin anonim şirkete dönüştürülmesi sıklıkla yapılan şirket nev’i değişikliği işlemleridir.

3- Şirket Bölünmeleri
Bir şirketin, mal varlığının bir ya da birden çok bölümünün bütün olarak varolan veya yeni kurulacak şirkete (veya şirketlere) devredilmesi, devredilen sermaye şirketinin ortaklarına, devralan şirketin hisselerinin verilmesi, bölünen ortaklığın ise kendi mal varlığı ile ticari faaliyetlerine devam etmesi.

4- Şirket Birleşmeleri ve Şirket Devralmaları :
Birleşme; Bir ya da daha fazla şirketin mal varlığının şirketler tasfiye edilmeksizin, içlerinden birine ya da kurulan yeni ortaklığa geçmesi ve bu şekilde mal varlıklarının birleşmesi ve hesaplanan paylar oranında birleşilen ortaklıkta kendiliğinden ortaklık hissesi kazanmasıdır. Ayrıca birleşmeler şirket devralma yolu ile de sağlanabilmektedir.

5- Şirket Ana Sözleşmesi Değişikliği
Şirketlerin ana sözleşmeleri istenilen ticari faaliyetin yerine getirilmesine veya bazı hukuki işlemlerin yapılmasına ilişkin eksiklikler veyahut mevcut ana sözleşme uygulamada yapılmak istenilen iş için yeterli olmayabilir. Bu durumda yasaların gerektirdiği şartlara uymak üzere şirket ana sözleşmesi değişiklikleri yapılır.

6- Sermaye Artırımları ve Sermaye Azaltımları
Şirketlerde sermaye artışları veya azalışları için gerekli yasal prosedürlerin takibi.

7- Şirket Hisse Devirleri
Ortakların şirketten ayrılmak istemesi sebebi ile paylarını başkasına veya başkalarına devretmesi için gerekli hisse devri işlemleri ve Hisse devir sözleşmelerinin düzenlenmesi.

8- Limited Şirketin Ortaklar Kurulu Kararlarının Hazırlanması

Limited şirket hissedarlarından oluşan ortaklar kurulu kararı ile şirketin işleyişi ile ilgili kararlar alınır.

9- Anonim Şirket Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Hazırlıkları

Anonim ortaklıkların bütün hissedarları tarafından oluşturulan genel kurullarda alınan kararlar ile belirli dönemlerde olağan veya olağanüstü toplantıların hazırlanması, düzenlenmesi ve yönetimi.

10- Ortaklıktan Çıkma Davaları
Ortaklıktan çıkmak isteyen şirket ortağının bu talebinin diğer hissedarlar  tarafından kabul edilmemesi durumunda, ayrılmak isteyen ortak için mahkemeye yoluyla şirket ortaklığından çıkma davası açılır.

11- Ortaklıktan Çıkarma Davaları

Ortaklar arası ihtilafların şirketin çalışamamasına ve ortaklığın çekilmez bir hal almasına neden olması halinde ve şirketler hukuku mevzuatının aradığı şartların varlığı halinde, mahkeme vasıtasıyla ortağın şirket hissedarlığından çıkartılması davası açılır.

12- Haksız Rekabet Davaları

Ticaret mevzuatının önemli bir kuralı olan Haksız rekabetin önlenmesi amacıyla şirketler arasında oluşan haksız rekabet davalarını yönetmek.

 

13 – Şirket yönetimine dair hukuki yardım

 • Joint Venture (İş ortaklığı) ve konsorsiyum anlaşmaları, kredi sözleşmeleri, Lisans, kiralama, faktoring, franchising, acentelik ve distribütörlük gibi çeşitli ticari sözleşmelerin hazırlanması,
 • Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal belgelerin hazırlanması,
 • Ön anlaşmalar, niyet mektupları, gizlilik sözleşmesi, şarta bağlı komisyon sözleşmesi, proje geliştirme sözleşmesi gibi çeşitli sözleşmelerin  hazırlanması.
 • Birleşme ve devralmalar ile ilgili due diligence (durum tespit) çalışması yapılarak buna ilişkin durum tespit raporlarının oluşturulması.
 • Yönetim kurulu üyelerinin ve müdürlerin, yöneticilerin cezai ve hukuki sorumluluğu, işçi-işveren ilişkileri ve sair konularda hukuki öneriler getirmek.

14- Şirket Tasfiyesi

Şirketler, a) Sermayenin yasada öngörülen asgari miktarın altına düşmesi, b) Ortak sayısının yasanın öngördüğü sayının altına düşmesi gibi durumlar sebebiyle,  c) Şirket ortaklarının rızaları ile sona erdirilmesi için gereken şirket tasfiye sürecinin yönetimi. Ayrıca, konkordato, iflas erteleme, yeniden yapılandırma konularında müvekkilerimize hukuki destek verilmektedir.

 

Sonuç olarak yukarıdaki faaliyetlerle sınırlı kalmamak üzere şirketler hukuku  uzmanı avukatlar tarafından bu daldaki sorunlara hukuki destek sağlamaktayız.


Yazıda katkısı bulunan avukatlar:
Av.Feyz Pazarbaşı
Av.Mehmet Sait Pazarbaşı
Av.Fatoş Berna Pazarbaşı Dilan

Şirketler Hukuku konusunda uzman avukat ile iletişim talebinde bulunarak hukuki danışma için Randevu - Adres - Telefonlar bağlantısını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
https://www.pazarbasi.av.tr/sirketler-hukuku/
Bugün: 18-Jul-2024 01:11:08
Dünya saati: 17-07-24 22:11:08
Yazının yazıldığı tarih ve gün : 28/06/2015Pazar

Son arananlar: 

Yorumlar » (Yok)

 

Yorum yapma kapalı!


 Last 50 Posts
 Back
Change Theme...
 • Users » 1
 • Posts/Pages » 9,831
 • Comments » 0
Change Theme...
 • VoidVoid
 • LifeLife
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterWater
 • FireFire
 • LightLight « Default

Anasayfa  No Child Pages.

Avukatlar  No Child Pages.

Hukuksal Kavramlar  No Child Pages.